-3.7 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Järviseudun koulutuskuntayhtymä kehittää ja sopeuttaa

Järviseudun koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015 ja linjaukset seuraavalle kolmivuotiskaudella. Toiminnan suunnittelu pohjautuu jo julkisuudessakin paljon puhuttuihin opetusalan säästötavoitteisiin.

Tällaisia, Opetus- ja kulttuuriministeriön päättämiä tekijöitä ovat oppilaspaikkamäärien alentamiset, yksikköhinnan jäädytys ja alentaminen sekä mahdollisesti (HE) tapahtuva rahoitusmallin muuttuminen vuoden 2017 alusta lukien. Lisäksi esillä on ollut II-asteen järjestäjäverkon tiivistäminen.

MAINOS

Opetussuunnitelmien uudistaminen on jo käynnistynyt ja ne täytyy uudistaa 1.8.2015 mennessä.

Järviseudun koulutuskuntayhtymän toimintaan vaikuttaa eniten oppilaspaikkojen vähentäminen 75 paikalla tulevana vuonna nykyiseen verraten. Tästä huolimatta kuntayhtymä on sitoutunut ottamaan oppilaaksi jokaisen toimialueelta hakevan nuoren.

Tätä tavoitetta tukee nuorisoasteen ammatillisen peruskoulutuksen ohella merkittävästi oppisopimuskoulutus ja aikuiskoulutus. Oppilasmäärien merkittävä alentaminen johtaa sopeuttamistoimiin, mutta näitä voidaan toteuttaa harkiten ja henkilökunnan kanssa neuvotellen.

Kuntayhtymän aikaisempien vuosien ylijäämät mahdollistavat suunnitelmallisen talouden tasapainottamisohjelman siten, että vuosikymmenen lopulla toiminta kattaa täysimääräisesti vuosittain syntyvät kulut ja poistot.

Tulevan vuoden keskeisiä tavoitteita ovat alumiinialan osaamis- ja kehittämiskeskuksen ja ALU- kouluhankkeen muuttaminen käytännön jatkuvaksi toiminnaksi, oppilastyönä tehtävän rakennushankkeen jatkaminen Lappajärvellä ja saada kattavasti oppilaita eri koulutusohjelmiin.

Investointeja toteutetaan harkiten, mutta tavoitteena on pitää sekä opetuksessa käytettävä kalusto että oppimisympäristö hyvässä kunnossa. Arjen keskellä on myös aika juhlistaa Lappajärven toimipisteen (Lappajärven ammattioppilaitos) 50-vuotistaivalta.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat korostaneet koulutuksen jatkumista itsenäisenä kuntayhtymänä, siten että yhteistyökumppanit haetaan jäsenkuntien II-asteen koulutuksen järjestäjistä, siis mukaan lukien lukiot.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät