8 C
Alajärvi
keskiviikko 29.5.2024
MAINOS
MAINOS

Matkoja sairaanhoitoon korvattiin 600 000 vähemmän

Kela korvasi viime vuonna 5,3 miljoonaa yhdensuuntaista matkaa sairaanhoitoon. Määrä on 10,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Matkakorvauksia maksettiin 673800 henkilölle yhteensä 294 miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta korvauksia saaneiden määrä väheni 4,6 prosenttia ja maksettujen korvausten määrä 1,4 prosenttia.

Sairaanhoitoon liittyvien matkojen omavastuuosuus nousi vuoden 2013 alusta 9,25 eurosta 14,25 euroon yhdensuuntaiselta matkalta. Matkakustannusten vuosittainen omavastuu eli niin sanottu matkakatto nousi 157,25 eurosta 242,25 euroon.

MAINOS

Matkakorvausmenot ovat kasvaneet viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana huomattavasti. Korvattujen matkojen määrä on kaksinkertaistunut ja korvauksen saajien määrä on kasvanut kolmanneksen. Vuonna 2013 kasvu taittui. Matkakorvauksia maksettiin yhteensä 294 miljoonaa euroa, ja matkoja tehtiin vuoden aikana yhteensä 5,3 miljoonaa.

Matkakorvauksia saaneista lähes puolet (49 %) oli yli 65-vuotiaita. Matkakorvausten saajia oli suhteellisesti eniten Kainuun maakunnassa, jossa korvauksia sai 23 prosenttia väestöstä. Koko maassa korvauksia sai 12 prosenttia väestöstä.

Hallitus on esittänyt matkakorvauksiin lisää leikkauksia. Leikkaukset ovat osa sairausvakuutusjärjestelmään kohdistuvia säästöjä.

Sairaanhoitokorvauksista suurin menoerä ovat lääkekorvaukset, joita maksettiin 1273 miljoonaa euroa. Muita sairaanhoitokorvauksia, kuten korvauksia lääkärinpalkkioista, tutkimuksesta ja hoidosta sekä hammashoidosta, maksettiin yhteensä 557,4 miljoonaa euroa. Edellisestä vuodesta lääkekorvausmenot pienenivät 30 miljoonaa eli 2,3 prosenttia, muut menot 3,3 prosenttia.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät