1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Työnhakijoita ja työnantajia ohjataan asioimaan verkossa

Työ- ja elinkeinotoimiston työnhakija- ja työnantaja-asiakkaita ohjataan asioimaan verkossa entistä ahkerammin. Verkossa hoituu nyt monet ennen henkilökohtaista kontaktia vaatineet asiat nopeasti ja vaivattomasti.

Työ- ja elinkeinotoimiston Oma asiointi -verkkopalvelua kehitetään ja palveluissa korostuu luottamus työnhakija-asiakkaan omaan ilmoitukseen.

MAINOS

Oma asiointi –verkkopalvelun kautta työnhakija voi seurata asiointinsa tilannetta TE-toimistossa. Työnhakija-asiakas voi tarkistaa ja hyväksyä TE-toimiston kanssa laaditun työllistymissuunnitelman sekä ilmoittaa tehdyiksi työllistymissuunnitelmassa sovitut toimet Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.

Työ- ja koulutustodistukset tarvitsee esittää jatkossa vain pyydettäessä. Uutta on myös asiakirjojen sähköinen toimittaminen sekä sähköiset selvitykset Oma asiointi-verkkopalvelussa.

TE-toimiston keskeisin työväline on työtarjous avoimiin työpaikkoihin ja uudistuksen myötä työnhakija voi ilmoittaa myös työtarjousten tulokset Oma asiointi –verkkopalvelussa. Lisäksi uutta verkkopalveluissa on, että työnhakija saa tiedot työnhakuprofiilia vastaavista työssäkäyntialueen avoimista työpaikoista automaattisesti.

Mikäli työnhakija tarvitsee henkilökohtaista palvelua, Oma asiointi –verkkopalveluun voi jättää yhteydenottopyynnön TE-toimistoon.

Työnantaja-asiakkaat saavat jättäessään työpaikkailmoitusta Oma asiointi – verkkopalvelun kautta, tiedoksi kaikkien niiden työnhakijoiden laatimat voimassa olevat CV-nettiesittelyt, jotka vastaavat avoimen työpaikan hakuammattia ja hakualuetta. Tämän tarkoitus on tehostaa ja nopeuttaa rekrytointia.

Koska em. uudistukset tuovat mukanaan automatiikkaa, korostuu työnhakijan oma vastuu pitää työnhakua koskevat tiedot ja myös CV-nettiesittely ajan tasalla. Työnhakija-asiakkaan tulee ilmoittaa kaikista työnhaun muutoksista sähköisesti tai puhelimitse myös TE-toimistoon.

Mikäli tietoa esimerkiksi työn aloittamisesta ei ole TE-toimistossa, työnhakijalle voi tulla turhia työ- ja koulutustarjouksia tai yhteydenottoja sekä työttömyysturvaan liittyviä selvityspyyntöjä.

Palkkatukijärjestelmä uudistuu

Julkista työvoima- ja yrityspalvelulakia on vuoden alusta alkaen muutettu palkkatuen osalta. Uudistuksen keskeisimmät tavoitteet ovat palkkatukijärjestelmän selkiyttäminen, heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistyminen, palkkatuetun työn vaikuttavuuden parantaminen, työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun parantaminen sekä hallinnollisen työn vähentäminen TE-toimistoissa ja ELY-keskuksissa.

Palkkatukea maksetaan jatkossa 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista. Palkkatuella katettavia palkkauskustannuksia ovat bruttopalkka ja sekä työnantajan lakisääteiset sivukulut. Tukiprosentti määräytyy palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Uudistuksen myötä palkkatukea maksetaan enemmän ja pidempään niille, joiden on vaikeinta saada työtä ilman tukea.

Uutena mukana on ikääntyneiden pitkäkestoinen palkkatuki. Työnantaja voi saada palkkatukea 24 kuukaudeksi kerrallaan jos työnantaja palkkaa 60-vuotta täyttäneen ja yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta työttömänä olleen henkilön.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät