2.3 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Pohjanmaalle kannanhoidolliset poikkeusluvat kolmen suden pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjanmaan alueelle yhteensä 3 kannanhoidollista poikke-uslupaa suden metsästykseen. Poikkeusluvat on myönnetty vahvistetun susikannan hoitosuun-nitelman ja maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen nojalla.

Toholammin ja Lestijärven susireviirille haettiin ja myönnettiin poikkeuslupa yhdelle sudelle. Toinen hakemusalue sijaitsi Perhon, Vetelin, Halsuan ja Lestijärven alueella. Lupa myönnettiin Perhon, Halsuan ja Lestijärven alueilla sijaitsevalle susireviirille kahden suden pyyntiin.

MAINOS

Pyynnin suositellaan kohdistuvan asetettujen suuntaviivojen mukaisesti haittaa tai vahinkoa aiheuttaneisiin nuoriin susiyksilöihin. Ratkaisut perustuvat Tassu-järjestelmään kirjattuihin ja tarkastettuihin susihavaintoihin, muutoin kerättyihin tietoihin sekä susista aiheutuneisiin vaikutuksiin.

Luonnonvarakeskus (Luke) on arvioinut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella elävän neljä susilaumaa ja liikkuvan 26–28 sutta. Luke arvioi Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 220–245 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 140–155. Laumojen määrä kasvoi viime vuoden 16 laumasta 27 laumaan.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät