Vimpelin valtuusto lähes läpihuutolinjoilla

Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin valtuuston varsinainen istunto kesti vain varttitunnin verran. Keskusteluhalu oli kitkeytynyt yhteiseen kaksituntiseen ryhmäistuntoon, joka edelsi varsinaista valtuuston kokousta.

Äänijänteitä säästeltiin vielä varsinaisen kokouksen jälkeen jatkuneeseen suljetuin ovin tapahtuneeseen keskusteluosuuteen. Edes arviointiryhmän kuntaliitosehdotus ei kirvoittanut avoimessa kokouksessa valtuutettujen kieliä. Ehdotus todettiin vain virallisesti valtuustolle tietoon saatetuksi.

MAINOS

Valtuutettujen tekemiä aloitteita käsiteltäessä Martti Lassila esitti kritiikkiä aloitteiden käsittelyn hitauteen. Lassila otti esimerkiksi Yrjö Koivukosken jo alkuvuodesta 2012 tekemän aloitteen Vapaa-aikalautakunnan tukipalvelujen siirrosta tekniselle lautakunnalle. Aloitteen käsittely on yhä kesken.

Aloitteiden käsittelyn nopeuttamiseksi Tiina Koivuniemi kehotti lautakuntien jäseniä käärimään hihat ja puuttumaan jumiutuneiden asioiden eteenpäin menoon.

Lassila päinvastoin katsoi, että kaikki lautakuntien jäsenet eivät ole valtuutettuja eivätkä välttämättä edes tietoisia kaikista aloitteista ja siksi päävastuullisia hitaaseen etenemiseen ovat virkamiehet. Valtuuston uusi pj. Anne Niemi lupasi terveisten menevän perille.

Etenemisnopeuteen tyytyväinen oli Lea Vasalampi, joka antoi kunnalle kiitosta keväällä 2014 tekemästään aloitteesta Kirkonkylän kyläyhdistyksen ja kunnan yhteistyöstä leikkikentän rakentamiseksi ydinkeskustaan.

Tässä asiassa edettiin ilman yhteislautakuntaa ja teknistä tointa kunnan avustaessa 20000 eurolla kyläyhdistystä, joka suorittaa kansalaiskeräystä lisäkustannusten kattamiseksi ja tekee jo leikkikenttää vuokraamalleen tontille. Hippo-Puistoksi ristitty leikkikenttä valmistuu kyläyhdistyksen toimesta Osuuspankin viereen viimeistään kesämarkkinoihin 2015 mennessä.

Valtuustoaloitteisiin liittyen myönteistä tietoa oli myös kunnanjohtajan sijaisella Anita Paavolalla. Nykyiset rapistuneet nuorisotilat ovat pian historiaa, kun kunta tyhjentää Kuntalan kellarista teknisen toimen varastotilat ja rakentaa sinne kokonaan uudet nuorisotilat.

Varsinaisen kokouksen jälkeisellä lyhyellä tauolla ennen suljettua keskusteluosuutta uusista nuorisotiloista aloitteen tehnyt ja asiaa ponnekkaasti ajanut Pasi Sova toi julki tyytyväisyytensä Paavolalta tulleeseen tietoon.

Kari Lakaniemelle, Hannu Takalalle ja Reijo Hongistolle myönnettiin ero Järvi-Pohjanmaan neuvoston jäsenyydestä. Heidän tilalleen valittiin Anne Niemi, Martti Lassila sekä Pasi Sova. Näiden lisäksi neuvoston vimpeliläisiä jäseniä ovat edelleen Yrjö Koivukoski ja Marja-Leena Laakso.


Juhani Huopana

MAINOS
Edellinen artikkeliTrove Huonekalu sponsoroi Ari Manniota
Seuraava artikkeliMillespakka Oy ja Järviseudun jätelautakunta tiedottavat