3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 26.5.2024
MAINOS

Pohjalaismaakuntiin ennustetaan keskimääräistä enemmän kelirikkoa

Teiden kelirikkokausi alkaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa yleensä maaliskuussa ja kestää sääoloista riippuen keskimäärin yli kaksi kuukautta.
Tiestöä on keväisin painorajoitettu keskimäärin 150 kilometrin matkalla. Painorajoituksia asetetaan tarpeen mukaan, riippuen kevään säistä ja tierungon sulamisen aiheuttamista ongelmista.

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella kelirikkoa ennustetaan esiintyvän keskimääräistä enemmän. Ennuste pohjautuu alkutalven sääolosuhteisiin, jolloin pohjaveden pinta jäi korkealle muodostaen jäätä tierakenteisiin nopean kylmenemisen myötä. Lauha talvi on jo nyt aiheuttanut sorateille pintakelirikkoa, jolloin velliintynyt pinta haittaa liikennettä.

MAINOS

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä viileä kevät, aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen, vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä. Päällysteisiin on muodostunut paljon vaurioita, joiden johdosta pahimmin vaurioituneille osuuksille joudutaan mahdollisesti asettamaan nopeusrajoituksia.

Painorajoituksista huolimatta sallitaan yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeät kuljetukset, kuten säännölliset linja-autovuorot, elintarvike-, maito-, teuraseläin- ja tuorerehukuljetukset, lämmitysöljykuljetukset kasvitarhoille sekä jätehuoltolain edellyttämät kuljetukset. Myös tie-, tele- ja sähkölaitosten kunnossapitoajoneuvot saavat hälytysluontoisissa tehtävissä käyttää tiestöä.

Välttämättömien kuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa yhteistyö tieviranomaisten kanssa on suotavaa.

Paikallisella aluevastaavalla on oikeus myöntää poikkeuslupia painorajoitetuille teille. Poikkeusluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan perustella, miksi luvan hakijan mielestä kuljetus on välttämätön. Aluevastaavan antama kirjallinen poikkeuslupa tulee olla aina kuljetuksessa mukana.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät