14.3 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Sotiemme Veteraanit -keräykset käynnistyvät

Sotiemme Veteraanit 2015 varainhankinta on käynnistynyt perinteisellä varusmieskeräyksellä. Kevään varusmieskeräykset jatkuvat toukokuun loppuun.

Syksyllä Puolustusvoimien antama keräystuki näkyy katukuvassa elokuusta alkaen varusmiesten toisen saapumiserän toimesta. Vuonna 2014 Sotiemme Veteraanit keräys tuotti 2,1 miljoonaa euroa, josta varusmiesten keräämä osuus oli yli 1,4 miljoonaa euroa.

MAINOS

Reserviläisjärjestöt järjestävät lauantaina 14.3.2015 omia keräystempauksiaan useilla paikkakunnilla eri puolilla maata antaen näin tukeaan sotiemme veteraaneille. Vuonna 2014 reserviläisjärjestöjen toiminta tuotti valtakunnallisesti yli 90 000 euroa sotiemme veteraanien hyväksi.

Sotiemme veteraaneja on elossa yhä lähes 27 000. Heidän keski-ikänsä on 90 vuotta. Sotiemme Veteraanit -keräyksillä tuetaan sotiemme veteraanien lisäksi heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien kotona selviytymistä. Saadulla tuotolla avustetaan mm. hoito- ja lääkekuluissa, hankitaan liikkumista helpottavia apuvälineitä sekä järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta.

Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri on jo näin alkuvuodesta käyttänyt koko vuoden 2014 Sotiemme Veteraanit varainhankinnasta saamansa tuoton iäkkäiden jäsentensä hyväksi. Sotaveteraanipiiri tuki tuotolla lähes tuhatta kunniakansalaista.

Sotiemme Veteraanit on Suomen ainoa virallinen varainhankinta, jonka tuotolla tuetaan sotiemme sankareita. Mukana varainhankinnassa ovat kaikki veteraanijärjestöt: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto sekä Kaatuneitten Omaisten Liitto.

Sotiemme Veteraanit on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteisen varainhankinnan tunnus. Varainhankinnan kulut ovat noin 20 %, ja vuosittain hankittu nettotuotto menee liittojen paikallisyhdistysten ja -piirien kautta kokonaisuudessaan avustamiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät