0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Alajärven kaupungille merkittävä valtionperintö

Valtiokonttori on 2.2.2015 tekemällään päätöksellä päättänyt luovuttaa merkittävän osan perillisittä kuolleen alajärveläisen Matti Eemeli Mäkelän omaisuudesta Alajärven kaupungille.

Valtiokonttori päätti, että osa rahavaroista sekä metsäomaisuus pysytetään valtion omistuksessa. Valtiolla pysytetty metsäomaisuus luovutetaan ympäristöministeriön hallintaan käytettäväksi pääosin vaihtomaana hankittaessa luonnonsuojeluun tarkoitettuja alueita valtion omistukseen. Lisäksi pieni osa rahavaroista päätettiin läheisyyden perusteella luovuttaa yksityiselle henkilölle.

MAINOS

Kaupungille luovutettava omaisuus koostuu noin 130000 euron rahavaroista, pelto-omaisuudesta sekä vanhasta asuinrakennuksesta.

Kaupunginhallitus on 16.2. päättänyt, että kuolinpesän omaisuus, sisältäen rahavarat ja kiinteän omaisuuden myynnistä saadut tulot vähennettynä myyntikuluilla, jaetaan siten, että vanhusten kotona asumista tukevan asiointiliikenteen, Jelppi-kuljetuspalvelu, järjestämiseen ostopalveluna käytetään perinnöstä 35 prosenttia, vanhusten omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen hankkimalla kuntoilu- ja harrastus-välineitä asumispalveluyksiköihin 15 prosenttia, vammaisten asiakkaiden hyvinvointia kohottavien ja ylläpitävien välineiden ja laitteiden hankintaan käytetään perinnöstä 15 prosenttia ja vuosittain menestyneiden alajärveläisten urheilijoiden stipendirahastoon, ”Matti Mäkelän stipendi-rahasto” sijoitetaan perinnöstä 35 prosenttia.

Pellot ja asuinrakennus tullaan myymään myöhemmin tiedotettavalla tavalla sen jälkeen, kun kaupunki on saanut kiinteistölle lainhuudon.

– Kartoitimme jo hakemusvaiheessa hallintokuntien kanssa sopivia käyttökohteita mahdollisesti saatavalle perinnölle. Käyttökohteiksi on valikoitunut sellaisia, joihin kaupungin oman rahoituksen järjestäminen on osoittautunut taloudellisesti vaikeina aikoina haastavaksi, mutta joissa voidaan saada pienilläkin vuosittaisilla satsauksilla paljon hyvinvointia aikaan, sanoo hallintojohtaja Tero Kankaanpää.

– Tarkoitus on, että perusturvalautakunta ja vapaa-aikalautakunta päättävät seuraavaksi tarkemmin heille osoitettavien varojen käyttöperiaatteista ja jaksottamisesta useammalle vuodelle. Suurella kiitollisuudella otamme osan Matti Mäkelän perinnöstä vastaan.

Yleistietoa valtionperinnöstä

Jollei henkilöllä ole kuollessaan perintökaaren 18. luvun 1 §:n mukaisia sukulaisia tai puolisoa, eikä henkilö ole tehnyt testamenttia, menee perintö valtiolle.

Perintökaaren 5. luvun 2 §:n mukaan valtiokonttori voi päättää, jos se havaitaan olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi, että valtion saama omaisuus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheiselle. Omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä on viimeksi asunut tai kiinteistön sijaintikunnalle. Omaisuutta ei voida luovuttaa perittävän läheiselle eikä kunnalle, jos sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä.

Vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan osa huomattavista rahavaroista pysytetään valtiolla. Kunnan tulee hakemuksessaan esittää jokin sosiaalinen tai kulttuurinen käyttötarkoitus omaisuudelle.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät