-3.9 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Sosiaalityön päivänä tavattiin työttömien työpajoilla

Kansainvälistä sosiaalityönpäivää vietetään maanlaajuisesti maaliskuun kolmantena tiistaina. Päivän tarkoitus on edistää sosiaalis-taloudellista tasa-arvoa, kunnioittaa ihmisarvoa, huomioida ympäristö ja ekologinen kestävyys sekä korostaa sosiaalisten suhteiden tärkeyttä. Päivää on juhlistettu erilaisin tempauksin, kuten seminaarein, juhlin, poliitikkojen tapaamisin ja lehdistötiedottein.

Tänä vuonna Järvi-Pohjanmaalla sosiaalityönpäivän merkeissä tavattiin työttömien työpajoilla. Alajärven Kipinässä, Vimpelin Apajassa sekä Soinin Vipussa järjestettiin avoimet ovet, jonka myötä oli mahdollisuus tutustua työttömien parissa tehtävään sosiaalityöhön.

MAINOS

Vimpelin Apajassa työvalmentajat Hilkka Latva-aho ja Kalevi Saarimaa sekä aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja Anne Timo tarjosivat tehokkaan ja kattavan tietoiskun työpajan toiminnasta ja kuntouttavan työtoiminnan luonteesta ja kriteereistä sekä huhtikuun alusta voimaan astuvan sosiaalihuoltolain mukaisesta sosiaalisesta kuntoutuksesta.

Yksilöllistä aktivointia

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntaa ja TE-toimistoa laatimaan kyllin pitkään työttömänä olleille henkilöille aktivointisuunnitelman syrjäytymisen estämiseksi ja arjen hallinnan lisäämiseksi.

Tavoitteena on ohjata asiakasta kohti työelämää joko opiskelupaikan tai kuntouttavan työtoiminnan avulla. Asiakkaan jatkopolkua suunniteltaessa joskus voi myös eläköityminen tulla mielekkäimmäksi vaihtoehdoksi.

Kuntoutuvan työtoimipaikkana voi olla kunnan eri toimipisteet tai työpaja, seurakunta, valtio tai yhdistys. Ensimmäinen kuntoutusjakso kestää vähintään 3 kk ja sitä voidaan jatkaa tarpeen mukaan eripituisissa jaksoissa. Kuntouttava työohjelma laaditaan yksilöllisesti tapahtuvaksi 1-5 päivänä viikossa vähintään 4-8 tuntia päivässä kestäväksi tavoitteiden ja toimintakyvyn mukaan.

Kuntouttavasta työtoiminnasta maksetaan työmarkkinatukea ja 9 euron kulukorvaus jokaiselta työtoimintapäivältä sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakulut yli viiden kilometrin osalta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva ei ole kuitenkaan työ- tai virkasuhteessa. Asiakkaan jatkopolkua suunniteltaessa yksilövalmennuksen ohella hänelle voidaan tehdä myös toimintakyvyn arviointia.

Pian voimaan astuvan lain mukaisen sosiaalisen kuntoutuksen luonne on pitkälti palvelujen yhteensovittamista ja tukea arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen, elämänhallintaan sekä vuorovaikutussuhteisiin. Käytännössä kysymykseen voi tulla esimerkiksi erilaiset ryhmätoiminnat ja Anne Timon mukaan melkein mitkä tahansa resurssien sallimat toimet, joiden vain katsotaan olevan hyödyksi sosiaalitoimen asiakkaana olevalle.

Lue lisää Työpajojen arkipäivästä torstain 126.3. lehdestä!

Juhani Huopana

 

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät