-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Kehitysvammaisten palveluja säädetään lakien ja asetusten viidakossa

Alajärven-Vimpelin Kehitysvammaisten Tuki ry järjesti tilaisuuden, jossa kuultiin asiantuntijaluentoja niin paikallistasolta kuin Kehitysvammaisten tukiliitostakin.

Heti alussa kävi selväksi, että kehitysvammaisten palveluja ohjaa sellainen lakien ja säädösten viidakko, josta matti meikäläisen on vaikea saada selkoa.

MAINOS

Aluekoordinaattori Salla Pyykkönen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:stä laittoi luentonsa alkuun esille listan, josta löytyivät kaikki lait ja säädökset, jotka säätelevät sitä kenelle ja miten annetaan henkilökohtaista apua.

Listalta löytyvät niin perustuslaki säädöksineen kuin yleislaki, kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki. Lakien keskinäisellä soveltamisjärjestyksellä on merkitystä niissä tilanteissa, joissa palvelu voidaan järjestää usean eri lain nojalla.

– Lähtökohtaisesti sovelletaan yleislakia ja erityislaeista vammaispalvelulaki on säädetty ensisijaiseksi suhteessa kehitysvammalakiin. Jos yleislain tai vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole kehitysvammaiselle asiakkaalle riittäviä tai sopivia, tulee soveltaa kehitysvammalakia, Pyykkönen selvitti.

– Tulkinnanvaraisissa tapauksissa asia tulee ratkaista siten, että lain mahdollistamista vaihtoehdoista valitaan etuuteen tai palveluun oikeutetulle edullisin vaihtoehto.

Vs. peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas kertoi puheenvuorossaan, että Alajärven kaupunki on saanut ARA:lta ehdollisen varauspäätöksen erityisryhmien investointiavustuksen myöntämiseen ja vuokra-asuntojen rakentamiseen.

Haettu avustussumma oli 1539160 euroa ja myönnetty ehdollinen varaus on 542500 euroa.

– Järvi-Pohjanmaan tilanne on muuttunut siitä, kun avustusta haettiin. Soinin irtaantuminen perusturvasta vuoden 2017 alusta vaikuttaa asumispalvelujen tarpeeseen, sillä alustavaan asukaskartoitukseen oli laskettu soinilaisten osuudeksi 30 prosenttia, Penninkangas totesi. – Lisäksi Kaupinkartanon kunnallistamisen myötä osa tiloista on mahdollista muuttaa kehitysvammaisten tuetuksi ja ohjatuksi asumisyksiköksi. Eli asiaa tulee vielä pohtia uudelleen.

Vs. erityispalvelujen johtaja Sirpa Ojanperä esitteli puheenvuorossaan Järvi-Pohjanmaalla kehitysvammaisille tarjolla olevia asumispalveluja sekä toimintakeskuksia.

Alustusten lisäksi tilaisuudessa oli varattu aikaa kysymyksille ja keskusteluille. Niitä syntyikin erityisesti uuden kehitysvammayksikön suunnittelun ja siihen saatua ARA:n investointiavustuksen tiimoilta.

Lue lisää aiheesta torstain 26.3. lehdestä!

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät