0.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Tee suojatiestä turvallinen

Suojateiden tarkoitus on taata turvallinen tienylityspaikka jalankulkijalle. Liikennemerkit ja ajoratamaalaukset kertovat ajoneuvon kuljettajalle suojatiestä.

Kuljettajan on lain mukaan varauduttava siihen, että hän voi tarvittaessa pysähtyä ennen suojatietä. Liikenneturva kannustaa kertaamaan suojatiesäännöt ja muistuttaa oikean tilannenopeuden ja ennakoinnin tärkeydestä.

MAINOS

Autoilijan on annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Liian suuri nopeus nostaa riskiä, ettei jalankulkija tule havaituksi. Ajonopeus on siis sovitettava liikenneympäristön ja keliolosuhteiden mukaan.

– Keväisin matalalta kirkkaasti paistava aurinko voi lyhytaikaisesti häikäistä kuljettajan, jolloin jalankulkija voi jäädä havaitsematta. Jos tähän lisätään vielä liian suuri nopeus, riskit lisääntyvät, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Varpu Tavaststjerna varoittaa.

Autoilijoilla on suuri vastuu, mutta myös pyöräilijät ja jalankulkijat vaikuttavat turvallisuuteensa omilla valinnoillaan. Pykälät velvoittavat myös jalankulkijaa. Häneltä vaaditaan sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät.

Monikaistaisten teiden suojatiet huolestuttavat

Liikenneturvan vuonna 2012 tekemän selvityksen mukaan puolet jalankulkijoista koki, että autot pysähtyvät harvoin, kun jalankulkija on aikeissa ylittää suojatien. Vielä suurempi osuus, kaksi kolmesta, piti yleisenä ilmiönä liikenteessä sitä, että suojatien eteen pysähtynyt auto ohitetaan pysähtymättä.

Tavaststjerna korostaa havainnoinnin tärkeyttä. Taajamissa ja kaupunkialueella on katseen hyvä antaa kiertää molemmille sivuille sekä eteen ja kauemmaksi. Näin ehtii havaita muut liikkujat hyvissä ajoin.

– Etenkin monikaistaisen tien suojatietä lähestyttäessä on autoilijoiden oltava valppaana. Jos suojatien eteen on pysähtynyt toinen ajoneuvo tai raitiovaunu, sen ohittaminen pysähtymättä on kiellettyä, Tavaststjerna muistuttaa.

Autoilija, tee suojatiestä turvallinen. Kertaa suojatiesäännöt:

  • Noudata nopeusrajoituksia. Lähesty suojatietä siten, että saat ajoneuvon tarvittaessa pysäytettyä ennen suojatietä.
  • Anna tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
  • Älä ohita suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa tai raitiovaunua pysähtymättä.
  • Noudata liikennevaloja.
  • Pyörätieltä tuleva pyöräilijä saa ajaa tien yli pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä ajoradan muuta liikennettä, elleivät liikennemerkit ohjaa toisin. Pyörää taluttava henkilö katsotaan jalankulkijaksi, jota autoilijan on väistettävä.
  • Kun käännyt risteyksessä tai poistut liikenneympyrästä, väistä jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Noudata myös liikennemerkin osoittamaa väistämisvelvollisuutta.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät