1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Lapuan tiestön hoidon ja ylläpidon alueurakka 2015 – 2020 Destia Oy:lle

Lapuan alueurakasta vuosille 2015 – 2020 on tehty hankintapäätös. Tarjouskilpailussa vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti Destia Oy, jonka tarjoushinta oli 14,8 miljoonaa euroa.

Urakkaan kuuluu pääosin Lapuan, Kauhavan, Evijärven, Lappajärven, Vimpelin ja Alajärven alueelta tiestöä 1390 kilometriä sekä kevyen liikenteen väyliä sata kilometriä.

MAINOS

Sopimus urakoitsijan kanssa ei synny vielä tällä hankintapäätöksellä, vaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kutsuu valitun urakoitsijan erikseen sovittavana ajankohtana pidettävään sopimuskatselmukseen.

Lapuan alueurakassa ELY-keskuksen ympäristö- ja liikennevastuualueiden infrahankintaa yhdistetään. Ensimmäistä kertaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella myös tiestön ulkopuolisten, valtion kunnossapitovastuulla olevien, ympäristörakenteiden töitä sisältyy alueurakkaan.

Lapuan alueurakassa tällaisia ovat mm. maapatojen, jokipenkereiden, kanavien, siltojen ja ojien kunnossapitotyöt. Lisäksi urakkaan kuuluu mm. ympäristörakenteiden niitot ja vesakonraivaukset sekä tulva-aikoina vesistörakenteiden kunnossapitotöitä myös tiestön ulkopuolella.

Kunnossapidon alueurakoita on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella yhdeksän. Urakat ovat laajuudeltaan 600 – 1500 kilometriä ja kestoltaan 5 – 7 vuotta. Alueurakoihin ja muuhun päivittäiseen hoitoon käytetään vuosittain 21 – 22 miljoonaa euroa, eli lähes puolet alueen perustienpidon rahoituksesta.

Alueurakoiden kustannuksista noin puolet käytetään talvihoitoon, noin 15 prosenttia sorateiden hoitoon ja noin 35 prosenttia liikenneympäristön hoitoon, kuten niittoihin, vesakonraivauksiin ja päällystepaikkauksiin.

Päällystepaikkausten määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaasti.

Alueurakat ovat luonteeltaan laatuvastuu-urakoita, joissa pääurakoitsija vastaa urakan toteutuksesta ja laadusta raportoimalla tilaajalle. Käytännössä työn tekevät aliurakoitsijat ja pääurakoitsija johtaa töitä.

ELY-keskuksen edustaja urakoissa on aluevastaava, joka tekee ja teettää urakka-alueella pistokokeita sekä vastaa urakan kokonaisuudesta. Ympärivuorokautisesta päivystyksestä vastaa tilaajan puolella Liikenneviraston tieliikennekeskus.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät