24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Alajärven tilinpäätös plussalle – talous on nyt oikealla uralla

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen luonnehtii Alajärven kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen osoittavan selkeästi, että tehdyt ratkaisut käyttömenojen leikkaamisessa ovat olleet onnistuneita. Vuosikate on parantunut vuoden takaiseen yli kolme miljoonaa euroa.

– Alajärven kaupungin talous on nyt oikealla uralla ja jatkossa on tärkeä pysyä tällä tiellä. Kestävä kaupunkitalous on edellytys hyville ja laadukkaille palveluille.

MAINOS

Tilinpäätös osoittaakin talouden kääntyneen positiiviseen suuntaan. Talousjohtaja Tapani Kotanen selvittää, että toimintatuotot vuonna 2014 olivat noin 43 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna nousua oli 1,3 prosenttia. Toimintakulut vuonna 2014 olivat 100,6 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut laskivat 1,3 prosenttia, eli suunta on nyt oikea.

Talousarvioon ja siihen tehtyihin muutoksiin nähden toimintakulut olivat 490387 euroa pienemmät.

– Kaupungin palvelutoimialat pysyivät kohtuullisen hyvin talousarvion mukaisissa määräraharaameissa. Lisäksi talouden tasapainottamistoimet alkavat tuottaa toivottua tulosta, sanoo hallintojohtaja Tero Kankaanpää.

Verotulot olivat vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 28,4 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 1,5 prosenttia. Talousarvioon verrattuna verotulot kasvoivat 220431 euroa. Kasvu tuli kiinteistöverotuksen puolelta, sillä ensimmäistä kertaa Alajärvellä kunnallisverotus laski nyt 0,4 prosenttia edellisestä vuodesta.

Valtionosuudet nousivat edellisestä vuodesta 233639 eurolla, ollen 32,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet nousivat edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia ja talousarvioon verrattuna valtionosuuksia saatiin 496780 euroa vähemmän.

Vuosikate oli 3,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 195764,38 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen jälkeen Alajärven kaupungin taseessa on alijäämää 3928768,14 euroa.

Kaupungin lainakanta vuoden 2014 lopussa oli 26,4 miljoonaa euroa, eli 2590 euroa asukasta kohden, mikä on varsin kohtuulinen määrä ja alle valtakunnan keskitason.

Pitkäaikaisia lainoja otettiin tilikauden aikana neljä miljoonaa euroa ja niitä puolestaan lyhennettiin hieman yli 4,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainat vähenivät 1,5 miljoonaa euroa vuoden 2013 tasosta.

Kaupungin taseen loppusumma oli 60,7 miljoonaa euroa ja se pieneni 1,1 miljoonaa edelliseen vuoteen verrattuna.

Investointimenot vuoden 2014 aikana olivat hyvin maltilliset verrattuna edeltäviin vuosiin. Merkittävimmät kohteet olivat Paavolan koulun uudisrakentamisen loppuunsaattaminen (0,63 miljoonaa) ja koulukeskuksen saneeraus (285000 euroa). Kaavateitä rakennettiin 523000 eurolla.

Tulevaisuudessa investointeina odottaa terveyskeskuksen peruskorjaus, kehitysvammaisten asumisyksikkö ja päiväkoti.

Tapani Kotanen kertoo, että viime vuoden talousarviossa ennakoitiin 300000 euroa negatiivista tulosta, joten siihen nähden parannus oli puolisen miljoonaa. Lisäksi viime vuoden tilinpäätöstä painaa yllättäen tullut eläkemenoperusteinen maksu Kuusiokunnista, noin 300000 euroa.

Mikäli suunnitelmissa pysytään ja tiukka taloudenpito jatkuu suunnitellusti, on kaikki kattamattomat alijäämät budjetista katettu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vesa Koivunen näkee tärkeäksi, että kipeitäkin ratkaisuja on pystytty tekemään ja kääntämään talous oikealle uralle. Lainamäärät eivät koskaan ole olleet ongelma Alajärvellä, vaan palvelurakenneverkko on vaatinut sopeuttamista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki on tyytyväinen siihen, että yleisestä vaikeasta taloustilanteesta huolimatta omilla toimilla on pystytty vaikuttamaan kaupungin talouteen, onhan hyvä talous hyvien palvelujen perusta.

 Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät