-6.8 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Laasaselle myönnettiin ero Vimpelin kunnanjohtajan virasta

Vimpelin kunnanvaltuusto myönsi eron Juhani Laasaselle kunnanjohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.9.2015 lukien.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2014 talousarvion ylitykset ja poikkeamat perusturvan, sivistyslautakunnan, sekä vesihuoltolaitoksen investointitoteumien ja käyttötalouden toteutumisen osalta. Kunnanjohtaja Laasanen selvensi, että nämä neljä päätöstä eivät vaikuta enää mitään 2014 tilinpäätökseen eikä aikanaan tehtyyn talousarvioon.

MAINOS

Hyväksytyksi tuli keskustelun jälkeen kunnanhallituksen esitys, että vuoden 2015 talousarviossa Opintien sillan ja teiden rakentamiseen varatusta 370000 euron määrärahasta siirretään 31325 euron ja 5142 euron suuruiset määrärahat Lakeaharjun asemakaava-alueen mukaisten tiealueiden haltuunottokorvausten maksamiseen.

Määrärahat oli mahdollista myöntää, koska joen ruoppausta ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu suoritettua.

Ruoppauksen suorittamisen määräaika on umpeutumassa vuoden lopussa, mutta siihen on mahdollista anoa lisäaikaa. Ruoppaus olisi lupa tehdä myös kesällä, mutta toistaiseksi sitä on yritetty vain joen ollessa jäässä.

Savonjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan rakentaminen edellyttää joen ruoppausta. Martti Lassila muistutti, että ensimmäinen esitys ko. sillan rakentamisesta tehtiin jo 25 vuotta sitten ja yhä vain silta on rakentamatta.

Hankkeen nopeuttamiseksi hän ehdotti, että ruoppauksessa keskityttäisiin vain kahteen matalimpaan kohtaan, jokisuuhun ja yhteiskoulun kohdalla olevaan matalikkoon. Lassila lisäsi, että sillan saaminen olisi Rantakylän suunnalta ja joen takaa kouluun kulkeville nuorille verrattain suuri apu.

Aapiskujan koulun asuntolan kosteusvaurioiden korjaamiseksi esitetyt toimenpiteet hyväksyttiin ja niiden suorittamista varten vuoden 2015 talousarvioon hyväksyttiin 18 500 € lisämääräraha.

Valtuusto myönsi eron Kari Lakaniemelle Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Anne Niemen.

Puoli tuntia kestänyttä valtuustokokousta oli seuraamassa muun yleisön ohella myös lukion ylimmän luokan oppilaita opettajansa johdolla liittyen puheviestinnän opetukseen.

Juhani Huopana

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät