Järvimarket Oy:lle lupa asemakaavasta poikkeamiselle

Mainos[adrotate banner="3"]

Järvimarket Oy on hakenut Alajärven kaupungilta lupaa poiketa asemakaavasta rakennusalan ulkopuolelle rakentamisen ja yleistä jalankulkua ja huoltoajoa varten varatulle alueen osalle rakentamisen osalta.

Hakemus koskee rakennuspaikkaa Alajärven keskustassa. Tontti on kaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi.

MAINOS

Kaavassa on osoitettu rakennusala sekä pysäköimispaikkojen, yleisen jalankulun ja huoltoajon alue sitovalla kaavamerkinnällä. Tontti on tällä hetkellä kaavanmukaisessa käytössä ja rajoittuu pohjoisessa ja idässä Järvipolkuun, etelässä Kauppakatuun ja lännessä Keskuskatuun.

Rakennushankkeen tavoitteena on jakaa rakennuspaikalla sijaitsevat entiset päivittäistavarakaupat pienemmiksi liiketiloiksi ja yhdistää ne yksikerroksisen lisärakennuksen avulla yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi.

Lisärakennus sijoittuu osittain rakennusalan ulkopuolelle ja jalankulku- sekä huoltoajoreitin päälle. Autopaikkoja on osoitettu liikerakennuksen käyttöön 125 kappaletta, kaavan mukaan niitä pitää olla vähintään 82, jos liikerakennukseen ei tule päivittäistavarakauppaa.

Näin ollen asemakaavan edellyttämät autopaikat ovat toteutettavissa tontille. Olemassa olevat liikerakennukset yhdistävä lisärakennus ei estä asemakaavan tavoitteiden toteutumista. Hakemuksessa esitetyt poikkeamiset eivät tuota haittaa ympäristölle ja kaavoitukselle.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että kaupunki suostuu hakemukseen. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien kaksi vuotta, jonka aikana rakennuslupa on haettava. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennuslupaviranomaiselta rakennus- tai toimenpidelupa.

MAINOS
Edellinen artikkeliKotipihalla kasvatetaan nyt tuoretta ja edullisempaa ruokaa
Seuraava artikkeliKaupunginhallitus äänesti kehitysvammaisten asumisyksiköstä