1.5 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Odotuksissa varovaista positiivisuutta

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku (0%) on kehittynyt myönteisesti keväästä 2015 jääden kuitenkin koko maan lukemasta (9 %).

Ennallaan suhdanteiden arvioi alueella pysyvän nyt 54 prosenttia pk-yrityksistä (koko maa 52 %), kun keväällä näin arvioi 58 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan 23 prosenttia (koko maa 28 %) ja heikkenevän 23 prosenttia (koko maa 19 %).

MAINOS

Tilausten määrissä ja kapasiteetin käyttöasteessa ovat alueemme pk-yritysten odotukset positiivisempia kuin keväällä. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuuden kanssa on jatkuvia vaikeuksia hieman parantuneista näkymistä huolimatta.

Tämä tilanne näkyy henkilökunnan määrässä, jonka osalta alueemme pk-yritysten saldoluku jää negatiiviseksi ja on edelleen laskenut. Huolimatta saldoluvun negatiivisesta kehityksestä vielä 71 prosenttia alueemme pk-yrityksistä aikoo edelleen säilyttää henkilöstön määrän ennallaan.

– Erityistä huolta kannan alueemme pk-yritysten digitaalisuuden hyödyntämisestä, sillä kolmannes heistä on vielä vailla internet-kotisivuja tiivistää Minna Sillanpää, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja.

– Maakunnassamme ulkopuolisen rahoituksen saatavuus on edelleen hyvä. Pk-yrityksemme ovat hakeneet ja saaneet rahoitusta ensisijaisesti pankeista, rahoitusyhtiöistä ja Finnverasta. Kysely ennakoi rahoituksen kysynnän jatkuvan samansuuntaisena.

– Vaikka investointien arvon osalta tilanne on edelleen miinusmerkkinen, osa yrityksistämme aikoo hakea rahoitusta koneiden ja laitteiden korvaus- ja laajennusinvestointeihin, rakennusinvestointeihin ja myös käyttöpääomaksi. Tämä on hyvä uutinen näiden yritysten kilpailukyvyn kannalta, aluejohtaja Kari Hytönen Finnverasta kertoo.

Yritysilmapiirin osalta positiivista on yrittäjien kokema kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen. Sen sijaan julkisen vallan toiminnan yrittäjyyden edistämisessä on koettu menneen huonompaan suuntaan. Tähän haasteeseen me pyrimme omalta osaltamme vastaamaan.

– ELY-keskuksella on käytettävissään muun muassa monipuolinen valikoima yritysten rahoitus- ja kehittämispalveluita, joilla voidaan tukea yrityksiä kehityksen polulla. Esimerkiksi maaseutuohjelman hanke- ja yritystukimahdollisuudet ovat merkittävät ja ensimmäisiä uuden ohjelmakauden päätöksiä ollaan juuri valmistelemassa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Mika Soininen kertoo.

Alavutelaisen yrittäjän Marko Vainionpään Pohjanmaan Biolämpö Oy:ssä on investoitu viime vuonna voimakkaasti. Hänen yrityksensä myy lämpöä jo kahdestatoista lämpölaitoksesta ja työllistää alihankkijat mukaan lukien kesäaikaan lähes viisikymmentä henkilöä. – Tuotannon määrä ja liikevaihto kasvavat tänäkin vuonna, mutta hintataso on huomattavasti viime vuotta alhaisempi.

– Katteesta joudutaan tinkimään, Vainionpää sanoo. Hänen odotuksensa ovat korkealla ja valmiudet toiminnan laajentamiseen kolmen tarjouskilpailun osalta, joiden voittaminen tietäisi yrittäjälle miljoonainvestointia.

JL-Metals toimii Kuortaneella ja tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja mm. prosessi- ja elintarviketeollisuuden sekä lämpölaitoksien tarpeisiin. Yrittäjä Jouko Lampi näkee suhdannetilanteen kehittymisen omalla toimialallaan positiivisena. – Toimimme sen verran erikoistuneilla markkinoilla, että tarjouspyyntöjen määrät ovat jopa hivenen kasvaneet, vilkastuminen saattaa osaltaan johtua toiminnan sertifioinnista, Lampi toteaa. JL-Metals työllistää neljäkymmentäviisi henkilöä, yrittäjä uskoo määrän pysyvän ennallaan.

Mari Seppänen toimii yrittäjänä Kurikassa ja on tehnyt aluevaltauksen uudelle toimialalle. Tavoitteena on avata aamiaishotelli viimeistään ensi vuoden huhtikuussa.

– Rahoituksen saaminen investoinnille oli kovan työn tulos, hän sanoo. Hänen mukaansa yrittäjän tulee etsiä uusia mahdollisuuksia yritystoiminnalle huolimatta suhdanteista.

– Vain tällaisilla rohkeilla toimilla me yrittäjät saamme vaikutettua asiaan, Mari Seppänen kannustaa.

Tiedot käyvät ilmi 7.syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät