Alajärven tuloveroprosentiksi 22

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan vuoden 2016 veroista. Kiinteistöverot pidettiin ennallaan ja yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,05, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 ja yleishyödyllisten yhteisöjen 0.

Vuoden 2016 tuloveroprosentti korotettiin 22 prosenttiin. Kuisma Kujala esitti Kauko Ukonmäen kannattamana, että vuoden 2016 tuloveroprosentti olisi pidetty ennallaan 21,5 prosentissa. Äänestyksessä esitys hävisi luvuin 8-26, joten korotus toteutuu.

MAINOS

Valtuusto merkitsi tiedokseen Alajärven uuden päiväkodin sekä hyväksyi terveyskeskuksen saneeraus- ja laajennuskohteen pääpiirustukset.

Suomen Sininen Tie ry on saanut Alajärven kaupungilta 15000 euron määräaikaisen puskurilainan vuonna 2013. Lainan noston yhteydessä yhdistys on sopinut lainan takaisinmaksuajaksi 31.12.2015. Yhdistyksen talouden heikennyttyä valtuusto hyväksyi puskurilainan ehtojen muutoksen siten, että yhdistys maksaa 12000 euroa (80 %) puskurilainasta viimeistään 31.12.2015. ja loput 3000 euroa viimeistään 31.12.2016.

Alajärven kaupungin kiinteistömassojen kunnossapito- ja korjaustöiden pitkäkestoisen suunnitelman käsittelyn yhteydessä Jukka Joensuu esitti Kokoomuksen ryhmäesityksenä, että kiinteistöstrategiaan lisätään kiinteistökohtaisille vuotuisille käyttökustannuksille oma sarake.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. Jukka Joensuu esitti edelleen Kokoomuksen ryhmäesityksenä, että Sairaalatie 3:n ja vanhan asuntolan suunnitellut toimenpiteet poistetaan kiinteistöstrategiasta ja ryhdytään neuvottelemaan vuokralaisten siirrosta muihin tiloihin, esimerkiksi Lehtimäen entiselle kunnantalolle.

Lisäksi Sairaalatien 3:n ja paloaseman kaavamuutosta ryhdytään valmistelemaan. Keskustelun jälkeen kokoomuksen valtuustoryhmä muutti esitystään kohdan 2 osalta siten, että tähän esitykseen palataan suunniteltuja toimenpiteitä koskevien talousarvioiden yhteydessä.

Asiaa koskevassa äänestyksessä Joensuun esityksen kannalla oli 15 valtuutettua ja 19 alkuperäisen esityksen, joten kaupunginhallituksen esitys tuli hyväksytyksi.

Hyväksyttiin muutokset perusturvan talousarvioon kuluvan vuoden osalta.
Määrärahoja vähennettiin aikuispsykososiaalisista palveluista, vastaanottopalveluista ja perhepalveluista. Lisärahaa tarvittiin mm. erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon tarve alajärveläisillä on ollut vuonna 2015 merkittävästi suurempaa kuin vuonna 2014. Talousarvio tulee ylittymään yli miljoonalla eurolla, mikäli loppuvuoden erikoissairaanhoidon tarve pysyy saman suuruisena.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta irtisanottiin

Valtuusto hyväksyi esityksen Järvi-Pohjanmaan yhteistyösopimuksista ja irtisanoi sopimukset päättyväksi 31.12.2016. Irtisanottavat yhteistyösopimukset olivat Järvi-Pohjanmaan neuvosto, maaseutulautakunta, sivistyslautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta, tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta.

Valtuusto päätti, että kaupunki menee omavelkaiseen takaukseen Alajärven Osuuspankin Järvikartano Oy:lle myöntämään lainaan, jonka lainamäärä on 500000 euroa, edellytyksellä, että kaupunki saa vastavakuutena samansuuruisen panttikirjan Alajärven Osuuspankin hallussa olevien 1586236 euron arvoisten panttikirjojen jälkeen ja että rahoitussuunnitelma kokonaisuutena toteutuu.

Järvikartano Oy:llä on vireillä kiinteistöinvestointi/peruskorjaushanke, jonka kustannusarvio on noin 2,3 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan ottamalla lainaa, korottamalla osakepääomaa ja mahdollisesti saatavalla työllistämistuella.

Myönnettiin enintään 4,8 miljoonan määräinen Alajärven kaupungin omavelkaisen takauksen Alajärven Lämpö Oy:lle uuden lämpökeskuksen suunnittelua ja rakentamista varten. Takauksille vaaditaan vastavakuudeksi ensisijaisia panttikirjoja Alajärven Lämpö Oy:n lämpökiinteistöön ja rakennettavaan lämpökiinteistöön vahvistetuista kiinnityksistä.

Kokouksen lopussa valtuusto merkitsi tiedokseen valtuustoaloitteita. Keskustan valtuustoryhmän aloite koski kiirevastaanoton ajanvarausaikoja. Esitys on, että terveyskeskuksen ajanvarausaikaa jatketaan arkisin kello 18 saakka kiirevastaanotossa.

Pertti Väänänen aloite koski Attendo Oy:n vuokria ja sähkömaksuja. Väänänen katsoo, että Attendo Oy / Villa Toukola on muista tehostetun palveluasumisen palveluntuottajista poiketen perinyt vuokran 515 euroa lisäksi sähkömaksua 20 euroa kuukaudessa ja ylittänyt siten tarjouspyynnön mukaisen enimmäisvuokran 518 euroa. Väänänen toivoo kaupunginhallituksen kaupungin taloudesta ja hallinnosta vastaavana toimielimenä puuttuvan asiaan.

Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti, jossa vastattiin valtuutettu Kaarina Paalijärven kysymykseen siitä, kuka keskeytti asumispalveluyksikön rakennushankkeen ja kuka antoi luvan kyseisen tontin myyntiin.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliErikoiskuljetuksen ratissa ei suorin reitti ole se oikea
Seuraava artikkeliMonipuoliset palvelut tarjoava Kanavan Kevari Alajärven vuoden yrittäjä