Ympäristökatselmuksia Järvi-Pohjanmaalla

Mainos[adrotate banner="3"]

Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa rakennettua ympäristöä ja tarvittaessa antaa kehotuksia kunnostamiseen, purkamiseen ja alueiden siistimiseen.

Tämän vuoden osalta katselmukset on suoritettu ja niihin ovat osallistuneet rakennustarkastajat, ympäristösihteerit sekä kunnittain nimetyt lautakunnan edustajat.

MAINOS

Katselmukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen 22 lukuun, joka käsittelee rakennetun ympäristön hoitoa, rakennusten kunnossapitoa sekä keskeneräistä rakennustyötä ja hylättyä rakennusta. Lähtökohtana on, että kiinteistö on pidettävä sellaisessa kunnossa että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset.

Katselmuksien yhteydessä tuli esille myös kohteita joihin rakennusluvat on jäänyt hakematta. Katselmusten perusteella lähtee kirjeet kymmenille kiinteistönomistajille lähiaikoina.

Keskeneräisiä rakennushankkeita

Myönteisen lupapäätöksen jälkeen rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi viidessä vuodessa.

Rakennuskohteissa tulee suorittaa lupapäätöksen mukaiset katselmukset, jotka pyytää koolle työmaalle hyväksytty vastaava työnjohtaja. Katselmuksiin osallistuu rakennuttajan lisäksi rakennus- ja palotarkastaja, vastaava työnjohtaja sekä tarvittaessa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston / ilmastolaitteiden asennustöiden työnjohtaja.

Katselmukset kirjataan rakennusvalvonta-ohjelmistoon, josta tiedot menee eteenpäin kuten esim. verottajalle kiinteistöveron määräämiseksi. Täten kuntien kannalta on erityisen tärkeää, että tiedot ovat ajan tasalla.

Näille em. rakennushankkeille on siis myönnetty luvat, mutta hanke on joko jäänyt toteuttamatta tai jäänyt kesken. Lisäksi on tullut esille, että tilat on otettu käyttöön, mutta yhteydenottoa rakennusvalvontaan ei ole ollut.

Tähän liittyen rakennusvalvonta on esittänyt, että tulevana vuonna keskitytään tämän asian hoitamiseen sillä kyseisiä kohteita on runsaasti.

Korotukset rakennusvalvonnan viranomaismaksuihin

Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvonta- sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut vuodelle 2016. Maksut on sidottu rakennuskustannusten kokonaisindeksilukuun ja maksut tarkistetaan vuosittain.

Lisäksi rakennusvalvonnassa on selvityksen alla uusi korotettu maksu niille kohteille joissa lupakuvia piirretään jälkikäteen. Maksu tulisi olemaan moninkertainen normaali lupamaksuihin verrattuna.

Pentti Honkola
johtava rak.tarkastaja
Järvi-Pohjanmaan rakennusvalvonta

MAINOS
Edellinen artikkeliHyötytuulella Pesolan lisäksi kaksi tuulivoima-aluetta Soinissa
Seuraava artikkeliNykälänniemen matkailulautanen katetaan uudella tavalla