13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Lomituspalveluihin on tulossa muutoksia

Alajärven, Vimpelin ja Soinin lomituspalvelujen paikallisyksikön lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki kertoo, että lomituspalveluihin on esitetty muutoksia 1.1.2016 alkaen. Päätökset muutoksista venyvät todennäköisesti aivan vuoden loppuun, mutta silti ne tulevat voimaan jo ensi vuoden alussa.

Hallitus on tehnyt esityksensä lomituspalvelulain muuttamiseksi tavoitteena saattaa Suomen lainsäädäntö sopusointuun EU -lainsäädännön kanssa. Samalla halutaan toteuttaa pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa esittämä säästövaatimus.

MAINOS

Suurin säästö syntyy tilojen ja tätä kautta lomitustarpeen vähenemisen myötä. Esityksen mukaan vuosilomalomaan oikeutetut maatalousyrittäjät saisivat edelleen maksutta 26 päivää vuosilomaa kalenterivuodessa.

Ensi vuoden lomia tuleekin hakea pikimmiten, sillä Alajärven paikallisyksikkö on postittanut lomakkeet vuosiloman hakemista varten ja ne tulee palauttaa lomatoimistoon viimeistään ensi perjantaina 11.12. Ne voi täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa myös Melan nettisivuilta osoitteessa www.mela.fi tai Alajärven kaupungin omilta kotisivuilta www.jarvi-pohjanmaa.fi.

Uudistuksessa vuosilomaoikeus säilyisi edelleen vain päätoimisilla kotieläintuotantoa harjoittavilla maatalousyrittäjillä. Kotieläimiä olisi oltava vähintään kuusi kotieläinyksikköä nykyisen neljän sijasta.

Kasvinviljelijät eivät enää ensi vuonna saisi sijaisapua ja kotieläintiloilla hoidettaisiin lomituspalveluna vain päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotöitä, jotka kuuluvat lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuuteen. – Lomittajien työ on jatkossa yhä selkeämmin kotieläinten päivittäistä hoitoa myös sijaisavussa, Uusimäki sanoo.

Yksi esitetty muutos on se, että sijaisapua olisi haettava aina kirjallisesti ennen lomituksen alkamista. Kirjalliseksi hakemukseksi katsotaan myös sähköinen hakemus.

Sijaisapua ei enää annettaisi aikuiskoulutukseen, tuottajajärjestöjen kokouksiin, omiin häihin tai 50-vuotissyntymäpäiviin. Sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella saisi yli 20 päivää kalenterivuodessa vain siinä tapauksessa, että toimittaa lomatoimistoon myönteisen sairauspäivärahapäätöksen. Kuntoutustuen ajalle annettava sijaisapu päättyisi, kun työkyvyttömyyden alkamisesta on kulunut kolme vuotta.

Palvelumaksuihin korotuksia?

Esityksessä tuetun maksullisen lomituksen maksu nousisi 13,5 euroon tunnilta ja täysin maksullinen lomitusapu maksaisi 35 euroa tunnilta. Sijaisavusta perittävään maksuun esitetään maltillista korotusta. Jatkossa myös valvontakäynneistä veloitettaisiin 33 euroa käyntikerralta ja varallaolosta viisi euroa tunnilta.

Itse järjestetty lomitus muuttuisi yrittäjäpohjaiseksi. – EU:n säädöksistä johtuen itse järjestetyssä lomituksessa korvattaisiin jatkossa vain ennakkoperintärekisteriin merkityn lomituspalveluyrittäjän tuottamat palvelut.

– Itse järjestetyssä lomituksessa lomittajana voisi toimia vain sellainen henkilö, joka ei ole saman maatalousyrityksen yrittäjä tai tämän perheenjäsen. Saman maatalousyrityksen yrittäjän tai perheenjäsenen osittainkin omistama yritys ei voisi myöskään tuottaa lomituspalveluja itse järjestetyssä lomituksessa.

– Itse järjestetystä lomituksesta korvattaisiin 26,50 euroa tunnilta ja se maksettaisiin suoraan lomituspalveluyrittäjälle, Uusimäki kertoo.

Lomahallinnon työn vähentämiseksi hallitus esittää, että paikallisyksiköt eivät enää tekisi maa-talousyrittäjille palvelusuunnitelmia. Sen sijaan työturvallisuuslain edellyttämiä työolosuhdekartoituksia lomitushallinnon on tehtävä edelleen, jos maatalousyrittäjä käyttää kunnan lomituspalveluja.

Yhteistoiminta-alueen muutokset eivät vaikuta

Vaikka Alajärven, Vimpelin ja Soinin väliset yhteistyökuviot ovat päättymässä vuoden kuluttua monilta osin, ei niillä ole vaikutusta lomatoimen järjestämiseen.

– Melan kanssa toimeksiantosopimus näiden kolmen kunnan välillä on solmittu jo vuonna 2007 ja se jatkuu siihen saakka, jos koko järjestelmää muutetaan, Uusimäki kertoo ja sanoo, että alueella on 157 kotieläintilaa, joilla on 244 yrittäjää. Alueen koko on sopivan pieni – kaikki tuntevat tilojen vaatimukset ja lomittajat.

Maatalouslomittajia alueella työskentelee vakinaisesti 45 ja noin sata henkilöä on reservissä kutsuttavissa tarpeen mukaan töihin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät