Vimpelissä tähdätään ylijäämään vuonna 2016

Mainos[adrotate banner="3"]

Vimpelin kunnanhallitus käsitteli talousarvioesityksen vuodelle 2016 maanantaisessa kokouksessaan ja valtuusto käsittelee esityksen maanantaina.

Toimintakate on talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna -17,28 miljoonaa euroa ja vuosikate on + 1,19 miljoonaa euroa. Tilikauden 2016 arvioidaan olevan ylijäämäinen 431529 euroa.

MAINOS

Talousarviolainoja vuonna 2016 Vimpelin kunnalla on 12,8 miljoonaa euroa, eli 4120 euroa asukasta kohden. Vuonna 2016 kunnalla ei ole tarvetta pitkäaikaisten lainojen lisäykseen. Kunta lyhentää pitkäaikaisia lainojaan vuonna 2016 yhteensä 0,71 miljoonaa euroa.

Talousarvioesitys sisältää tuloverontarkistuksen, joka on 0,25 prosenttia, eli tulovero on 1.1.2016 alkaen 22,25 prosenttia. Kiinteistöveroja tarkistettiin siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3, vakituiseen asumiseen tarkoitettujen rakennusten 0,7 ja vapaa-ajan asuntojen 1,3 prosenttia, rakentamattoman rakennuspaikan kolme prosenttia ja yleishyödyllisiltä yhteisöiltä ei peritä kiinteistöveroa.

Verotulojen kertymäksi on arvioitu 10,36 miljoonaa euroa, eli 3335 euroa asukas. Vuoden 2016 valtionosuuksien määräksi arvioidaan 8161000 euroa, jossa on laskua vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna 577321 euroa, eli alenema on noin 6,6 prosenttia.

Talouden tasapaino

Vimpelin kunnan kertynyt alijäämä on 3,59 miljoonaa euroa vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Vuoden 2015 tulos tullee olemaan ylijäämäinen.

Jos kunnalle on tilitetty liikaa tuloveroja vuoden 2015 aikana, niin ylimääräinen osa peritään takaisin marraskuussa 2016. Tämä aiheuttaa epävarmuutta taloudessa.

Menojen osalta erikoissairaanhoidon kustannukset aiheuttavat epävarmuutta vuodesta toiseen. Kunnan talouden tasapainoon saattaminen tulee olemaan tulevien vuosien osalta haastava. Tähän vaikuttavat yleinen kustannuskehitys ja verotulojen kasvukehitys.

Tärkeimmät investoinnit

Vuodelle 2016 Vimpelin kunnassa ei ole suunnitteilla poikkeuksellisia investointeja. Bruttoinvestoinnit kokonaisuudessaan ovat 0,5 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 0,3 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 suurimmat investointikohteet sisältyvät vesihuoltolaitoksen investointeihin ja ovat muun muassa Sääksjärven viemärihankkeen neljäs vaihe sekä puhdistamon saneeraus.

MAINOS
Edellinen artikkeliMaakunnalliset Vuoden yrittäjät palkittiin
Seuraava artikkeliVuoden vaihteessa starttaava Kuusiolinna Terveys Oy takaa palvelujen säilymisen