13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Terveyskeskuksen käyntimaksu 20,90 euroon Järvi-Pohjanmaalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan vuodenvaihteessa. Maksuja ja tulorajoja tarkistetaan laissa säädetyillä, joka toinen vuosi voimaan tulevilla indeksikorotuksilla. Lisäksi tasasuuruisia asiakasmaksuja korotetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan.

MAINOS

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on peritty lailla ja asetuksella säädetyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuosittain enimmäismäärän mukaisesti. Järvi-Pohjanmaan perusturvassa ei ole käytetty avosairaanhoidon lääkärikäynnin vuosimaksua, vaan ainoastaan käyntimaksua.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan muutetut asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen. Kokouksessa Pertti Väänänen esitti, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ei korotettaisi Alajärvellä.

Perusteluna Väänänen totesi, että Alajärvellä tulovero on alhainen. Vuonna 2014 verotulot asukasta kohden olivat Alajärvellä 2788 euroa, Etelä-Pohjanmaalla 3331 euroa ja manner- Suomessa 3871 euroa. Kunnallisveroprosentti v. 2016 on Alajärvellä 22,00, Etelä-Pohjanmaalla keskiarvo 21,13 ja koko maassa 19,87.

Täten Alajärvellä pienituloisten verotus on raskas. Alajärveläisten eläketulot ovat myös alhaiset. Maksujen korottaminen asteikon ylärajalle vähentää pienituloisten ihmisten ostovoimaa paikkakunnalla ja on lisäksi vaara että osa palvelujen käyttäjistä ajautuu toimeentulotuen varaan.

Korotusten nettotulovaikutus kaupungille saattaa olla kokonaisuudessaan marginaalinen ja lisätä ihmisten ns. ”pompotusta” luukulta toiselle. Byrokratian lisääntymistä pitäisi pyrkiä välttämään. Väänäsen esitys raukesi kannattamattomana.

Näin ollen terveyskeskuksen uusi käyntimaksu on ensi vuoden alusta lukien 20,90 euroa (tänä vuonna 16,10). Käyntimaksu peritään kolme kertaa kalenterivuodessa lääkärin vastaanottokäynnistä 18 -vuotta täyttäneeltä. Näihin käynteihin ei huomioida päivystyskäynneistä perittyjä maksuja.

Päivystyskäynti maksaa 28,70 euroa (aikaisemmin 22,10).

Terveyskeskus- tai päivystyskäyntimaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta sekä sotaveteraaneilta tai sotainvalideilta.

Yksilökohtaisen fysioterapia maksu on 11,50 euroa (nyt 8,80). Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Sarjassa annettava yksilökohtainen hoito maksaa ensi vuoden alusta lukien 11,50 euroa (aikaisemmin 8,80) Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta.

Lääkärintodistuksesta peritään jatkossa 51,40 euroa (nyt 39,60). Lääkärintodistus invalidipysäköintikorttia varten ja muut vastaavat todistukset on 25 euroa. Ajokorttia varten lääkärintodistuksen hinta on 61,80 euroa (nyt 47,70).

Erikoissairaanhoidon tutkimus tai hoito maksaa 41,70 euroa (nyt 32,10)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu on jatkossa 51,40 euroa (nyt 39,60).

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on jatkossa 49,50 euroa (nyt 38,10) hoitopäivältä. Maksukaton ylittymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,80 euroa (17,60) hoitopäivältä.

Päivä- ja yöhoidon maksu on 22,80 euroa (nyt 17,60). Laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään 17,10 euroa (13,20) hoitopäivältä.

Omaishoitajan vapaan ajalta perittävä laitoshoidon hoitopäivähinta on 11,50 euroa (11,30). Maksukatto on 691 euroa vuosi (nyt 679/vuosi).

Suun terveydenhuollossa suuhygienistin antamasta hoidosta käyntimaksu on 10,30 euroa (nykyisin 8,00). Hammaslääkärin antamasta hoidosta käyntimaksu on 13,30 euroa (nyt 10,20) käynniltä. Erikoishammaslääkärin hoidosta käyntimaksu on 19,40 (14,90) euroa.

Kuvantamistutkimuksissa hinnat ovat hammaskuvalta 8,50 euroa (6,60), leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 19,10 euroa (14,70).

Ehkäisevä hoito toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta on 8,50 euroa (6,60).

Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito, toimenpiteen vaativuuden mukaan ovat 8,50 eurosta 78 euroon.

Avopalveluiden osalta lääkärin kotikäynti nousee 19,10 euroon (14,70) ja muun henkilön kotikäynti 12,10 euroon (9,30) käynniltä.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät