-7.3 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Noin 2500 opiskelijalle lisää opintorahaa tammikuusta alkaen

Opintorahoihin vaikuttavia opiskelijan vanhempien tulorajoja korotetaan 13 prosentilla tammikuusta alkaen. Korotus koskee ainoastaan muualla kuin vanhempansa luona asuvia 18–19 -vuotiaita toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita.

Vanhempien vuositulot pienentävät opintorahan määrää, jos ne ovat vähintään 61010 euroa, ja estävät opintorahan saamisen, jos ne ovat vähintään 80200 euroa.

MAINOS

Vanhempansa luona asuvilla ja alle 18-vuotiailla tulorajat ovat lähes 20000 euroa alhaisemmat. Vanhempien tulot eivät pienennä korkeakouluopiskelijoiden opintotukea eivätkä estä sen saamista.

Jo opintorahaa saavien opintotuet tarkistetaan hakemuksetta. Jos opiskelija ei vielä saa opintorahaa, hänen on haettava sitä.

Jos toisen asteen oppilaitoksen opiskelija asuu muualla kuin vanhempansa luona ja hänen vanhempiensa vuositulot ovat alle 80200 euroa, hänen kannattaa selvittää mahdollisuutensa saada opintorahaa.

Sen voi tehdä Kelan verkkosivujen opintotuen määrän laskurilla tai Opiskelijan tuet -puhelinpalvelussa. Laskuria varten opiskelijan on selvitettävä vanhempiensa puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä vuoden 2014 verotuksessa.

Tulorajojen korotuksen ansiosta 2345 opiskelijaa saa tammikuusta alkaen aiempaa suurempaa opintorahaa. Uusia opintorahan saajia tulee tuhatkunta.

Uusien verotietojen käyttö pienentää monen opiskelijan opintotukea

Kela on tarkistanut kaikkien niiden opintotukea saavien opiskelijoiden opintotuet, joilla vanhempien tulot vaikuttavat tai voivat vaikuttaa tukeen. Tarkistuksissa on huomioitu vanhempien uudet korotetut tulorajat, minkä lisäksi on otettu käyttöön vanhempien vuoden 2014 vahvistetun verotuksen tulotiedot.

Jos opiskelijan saaman opintotuen määrä muuttuu, hän saa Kelalta opintotukipäätöksen tämän tai kahden seuraavan viikon aikana. Päätöksen saajia on noin 27700.

Useimmilla päätöksen saajilla opintotuki pienenee tammikuusta alkaen, koska vanhempien vuoden 2014 tulot ovat aiempaa suuremmat. Noin 2000 opiskelijalla opintorahan tai opintorahan ja asumislisän maksaminen päättyy tarkistuksen seurauksena.

Opintotuessa käytetään yleensä vanhempien viimeksi vahvistetun verotuksen tulotietoja. Jos opiskelijan vanhempien tulot ovat verovuoden jälkeen alentuneet, hän voi selvittää Kelalle vanhempiensa nykyiset tulot. Opintotuki myönnetään tai tarkistetaan niiden mukaisesti, jos vuositulot ovat alentuneet vähintään 20 prosenttia.

Opintotuen hakeminen ja muutoksista ilmoittaminen on helpointa Kelan asiointipalvelussa, www.kela.fi/asiointi.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät