-0.1 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Puunjalostuksen osaaminen saamassa jatkoa Alajärvellä

Järvi-Pohjanmaa on jo pitkään tunnettu hirsirakentamisesta sekä liimatun eli lamellihirren kehtona.

Liimaustekniikan osaaminen on edelleen vahvaa alueella. Pitkät perinteet puurakentamisessa ovat suunnitelmien mukaan saamassa uusia tuulia alueelle CLT-tuotannon kautta.

MAINOS

CLT (cross laminated timber) on ristiin liimaamalla valmistettua massiivipuulevyä, jota voidaan käyttää useissa rakentamisen kohteissa.

CLT-tuotteen nähdään tulevaisuudessa kasvattavan osuuttaan teollisessa puurakentamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan CLT:n tarve kasvavassa puurakentamisessa kotimaan markkinoilla arvioidaan olevan vuosittain noin 78000 kuutiota.

Muualla Euroopassa CLT-rakentamisella on jo pitkät perinteet. Suomessa puurakentamisen kasvua on lähinnä hidastanut materiaalin saatavuus.

Projektin toteutuessa Alajärven tehtaan kapasiteetti tulisi olemaan maksimissaan noin 40000 kuutiota vuodessa, eli merkittävä määrä kotimaan tarpeesta.

Alajärvelle suunnitteilla oleva tuotantolaitos keskittyy erityisesti puurakentamisen arvoketjun hallintaan sekä tuotekehitykseen, jolloin saadaan kustannustehokas ja kannattava rakentamismalli, sekä pitkälle jalostettu tuote.

Tehokkaat automatisoidut laitteet mahdollistavat korkealaatuisen CLT-levyn, suurelementtien sekä tilaelementtien valmistuksen erilaisille pinnoitteille.

CLT-levy tuotetaan reunaliimattuna, jolloin saadaan myös visuaalisesti näkyväksi soveltuva pinta.

Tehtaan suunnittelu on jo pitkällä ja valmista tuotetta rakentajille olisi projektin toteutuessa saatavana tämän vuoden viimeisellä kolmanneksella.

Puunjalostuksen kehittämistä alueella on toteutettu  ”Kasvua Järvi-Pohjanmaalle” -hankkeen yhtenä toimenpiteenä.

Kehittämishankkeen hallinnoinnista on vastannut Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Hankkeen rahoittajina ovat toimineet Euroopan aluekehitysrahasto,
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Järvi-Pohjanmaan kunnat, alueen yritykset ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät