25.6 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Alajärveltä lausunto sote-uudistukseen

Hallitus on linjannut tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta ja perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään.

MAINOS

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta tahoilta lausunnot linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja soteuudistuksen askelmerkeiksi.

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-illan kokouksessaan kaupungin lausunnon aiheesta todeten mm. että tulevia itsehallintoalueita on luonteva kutsua maakunniksi.

Maakunnallisesta itsehallintoaluejaosta huolimatta, tulee reuna-alueiden kunnilla olla mahdollisuus tehdä alueiden rajat ylittävää yhteistyötä. Lisäksi on turvattava järjestelmä, jolla kuntien ja itsehallintoalueiden toimijat tapaavat säännöllisesti toisiaan ja varmistavat alueen edunvalvonnan.

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto.

Alajärven kaupungin mukaan on kyseenalaista, onko järkevää haalia itsehallintoalueille heti aloitusvaiheessa muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Ainakin tulisi tutkia mahdollisuutta edetä muiden tehtävien osalta pilotoimalla yksittäisen tehtävän siirto vain jollakin itsehallintoalueella.

Myöhemmässä vaiheessa voisi tutkia esimerkiksi työllisyyteen ja maahanmuuttoon liittyvien kuntien tehtävien osoittamista itsehallintoalueille.

Edelleen Alajärven lausunnossa todetaan, että kuntien valmiudet ja lähtökohdat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat varsin vaihtelevia ja erilaisia samallakin alueella, siksi itsehallintoalueiden ja kuntien tulee tehdä yhteistyötä ja yhteisiä suunnitelmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Tarvitaan myös alueellinen hyvinvoinnin edistämisen maakunnallinen ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista kunnista. Kuntien hyvinvoinnin edistämiseen jatkossa tekemälle työlle on luotava mittarit ja kannustinjärjestelmä.

Rahoituksen osalta Alajärven mielestä on ensiarvoisen tärkeää pitää huoli siitä, että uudistuksen yhteydessä kokonaisveroaste ei nouse. Kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmällä on jatkossakin pidettävä huolta matalan tulotason kuntien tasapuolisesta kohtelusta ja elinvoimaisuudesta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksen lopussa tiedokseen Kaarina Paalijärven tekemän valtuustoaloitteen koskien hoivakotien perittävästä vuokra-, sähkö- ja vesimaksuista. Paalijärvi esittää, että kaksi hoivakotikilpailutuksen halvinta hoitokotia saavat alkaa periä myös 20 euroa sähköstä, kuten Attendokin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät