-0.3 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Vimpelin valtuusto jatkaa Niemen johdolla

Vimpelin kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2016 valtuuston puheenjohtajaksi tehtävässä jatkamaan Anne Niemen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Martti Lassila ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Eija Rannanpää.

Valtuusto antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta ja perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

MAINOS

Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta tahoilta lausunnot linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja soteuudistuksen askelmerkeiksi.

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Vimpelin kunnan mukaan myös toisen asteen koulutus olisi tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille.

ELY-keskuksen kyselyyn vastaanottokeskuksesta ja kuntapaikoista valtuusto totesi, että Vimpelin kunta ei tällä hetkellä voi tarjota tiloja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukselle tai ryhmäkodille, koska kunnassa on parhaillaan meneillään erityinen kuntajakoselvitys Vimpelin kunnan talouden kriisiytymisen vuoksi.

Jos Vimpelin kunta säilyy itsenäisenä ja kunnan taloudellinen tilanne kohentuu, voi Vimpelin kunta harkita kuntapaikkojen myöntämistä myönteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille.

Valtuusto hyväksyi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen koululaisten odotustuntien poistamiseksi.

Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2016 julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Järviseudun Sanomat lehdessä. Varavaltuutettu Tapani Harju ehdotti, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin myös Torstai-lehdessä laaja-alaisemman tiedottamisen saavuttamiseksi. Harjun esitys ei saanut kannatusta, joten esitys raukesi kannattamattomana.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät