Järvi-Pohjanmaan lapsiperheet mukaan tutkimushankkeeseen

Mainos[adrotate banner="3"]

Järvi-Pohjanmaan on mukana valtakunnallisessa Childcare -tutkimushankkeessa, jossa selvitellään tasa-arvon toteutumista lasten päivähoidon ja hoidon tukien järjestelmässä.

Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho kertoo, että mukaan tutkimukseen on valittu kymmenisen erikokoista kuntaa ja kaupunkia kautta Suomen etelästä pohjoiseen. Kyseessä on monivuotinen tutkimushanke, jonka rahoitus on nyt selvillä vuoden 2017 loppuun saakka, mutta päämäärä on vuodessa 2020.

MAINOS

Kyseessä on Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sekä THL:n yhteinen tutkimus, jonka rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Mukana on kymmenen tutkijaa, avustajia sekä väitöskirjan tekijöitä. Keskeisenä tavoitteena on tutkia tasa-arvon toteutumista lasten päivähoidon, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä. Siihen pyritään mm. tutkimalla, mitkä asiat vaikuttavat vanhempien varhaiskasvatuspalveluja ja tukia koskeviin valintoihin ja kuinka nämä valinnat vaikuttavat lapsen hyvinvointiin.

– Hankkeen myötä Järvi-Pohjanmaalle saadaan tutkittua tietoa omien palveluiden kattavuudesta ja niiden vaikutuksista, sekä oman organisaation palveluohjauksesta. Tämän lisäksi saadaan luotettavaa, koko maan kattavaa varhaiskasvatuksen tutkimustietoa, jota on tällä hetkellä tarjolla niukasti, Luoma-aho kertoo.

Tutkimus käynnistyy Järvi-Pohjanmaalla päättäjien, henkilöstön ja virkamiesten haastatteluilla. Haastattelut toteutetaan maalis-huhtikuun aikana. Kevään aikana käynnistyvät myös lapsiperheille tehtävät kyselyt.

Lapsiperheistä ainakin alkuvaiheessa kohderyhmänä ovat yksivuotiaiden perheet, jotka haastatellaan uudelleen lasten ollessa nelivuotiaita. Näin saadaan tietoa siitä, mitä tehdyt valinnat ovat vaikuttaneet lapsen tilanteeseen hänen ollessaan neljän vuoden iässä.

Hanketta johtaa professori Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopistosta. Osahankkeiden johtajina toimivat Katja Repo ja Kirsti Karila Tampereen yliopistosta sekä Johanna Lammi-Taskula Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Hankkeen rahoittajan Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Rahoitusmuodolla tavoitellaan tukea tiedolla johtamiseen ja ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen ja ideoita elinkeino- ja työelämän tulevaisuuteen.

Rahoitusmuodolla kehitetään toimintatapaa, jossa yhteiskunnan kannalta merkittävä, korkeatasoinen tutkimustieto tavoittaa monipuolisesti tiedonkäyttäjät ja antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkimustietoon pohjautuvalle päätöksenteolle.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä tiiviisti kuntien lisäksi muun muassa Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Kuntaliiton, Vanhempainliiton sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

– Uskon, että Järvi-Pohjanmaalla tilanne on hyvin samankaltainen, kuin muissa maamme vastaavan kokoisissa kunnissa, Luoma-aho sanoo tyytyväisenä siitä, että tutkimuksen myötä asiasta saadaan myös selkää tietoa olettamusten sijaan. – Toivomme saavamme myös tietoa omien palvelujemme kattavuudesta, siitä onko perheillä sellaisia toiveita joista emme ole tietoisia ja onko palveluun ohjaus meillä oikeanlaista ja miten sitä voidaan kehittää?

Järvi-Pohjanmaalla on käytössä päivähoidossa päiväkotien ja perhepäivähoidon lisäksi myös palvelusetelimalli ja Alajärvellä toimiikin kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa, joilla on hoidossa yhteensä viisi lasta. Varhaiskasvatuksen piirissä on Alajärvellä noin 300 lasta ja Vimpelissä ja Soinissa noin 75 molemmissa.

Kunnallisia perhepäivähoitajia on Alajärvellä yli 20, Vimpelissä viisi ja Soinissa kolme. Perheitä on myös yksityisen hoidon tuella, Alajärven osalta keskimäärin 4-5 aina samanaikaisesti.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliSoinin valtuusto hyväksyi Korkeamaan tuulivoimayleiskaavan
Seuraava artikkeliAlajärven yhteistyö Ankkurien kanssa jatkuu