24.3 C
Alajärvi
tiistai 28.5.2024
MAINOS
MAINOS

Soinin valtuusto hyväksyi Korkeamaan tuulivoimayleiskaavan

Soinin kunnanvaltuusto käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan Korkeamaan tuulivoimayleiskaavaa. Ennen asian käsittelyä äänestettiin Marjastiina Sorvalin jääviydestä. Äänin 9-7 hänet todettiin jääviksi käsittelyyn. Samoin jäävinä olivat Juha-Pekka Keisala ja Raija Korpela.

Itse kaavasta Marja-Elina Puronhaara esitti, ettei voi hyväksyä kaavaa kuntalaisten edun takia. Perusteluina olivat sijoitteluetäisyydet asutuksesta, ympäristölupien hakeminen kaikille voimaloille erikseen, purkamisrahaston perustaminen, vastuuvakuutus ja asian jäädyttäminen siihen saakka, kunnes puolustusvoimien lausunto kaavasta on saatu.

MAINOS

Taru Mäkipelto kannatti kaavan hylkäämistä. Äänestyksessä hylkäämisen kannalla oli myös Marja-Leena Rinne, joten kaava hyväksyttiin äänin 14-3.

Kunnanvaltuuston koollekutsumistavasta päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi Torstai-lehdessä ja kunnan kotisivuilla.

Kunta antoi lausunnon hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja Sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Todettiin, että reilut 60 prosenttia kunnan taloudesta siirtyy itsehallintoalueen hoidettavaksi.

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto koetaan entistä tärkeämpänä. Terveydenhuollon perustarpeet ja vanhustenhoito koetaan tärkeiksi lähipalveluiksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala näkee, että Kuusiolinna-ratkaisu oli mainio, sillä lääkäripalvelut oman paikkakunnan terveysasemalla säilyvät.

Yhteisenä tärkeänä näkökulmana koettiin elinkeinopolitiikasta huolehtiminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion rahoitusosan muutoksen siten, että sinne varataan 42000 euroa tilapäisiin antolainoihin.

Summasta myönnetään saman verran tilapäislainarahoitusta Soinin Sisu ry:lle kuntoradan valaistushankkeen rahoitukseen. Tilapäislaina maksetaan kunnalle siinä vaiheessa, kun avustukset hankkeesta saadaan, kuitenkin viimeistään 30.6.2017.


Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät