-2.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Alueemme pk-yritykset uskovat tulevaisuuteen

Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli kevään pk-barometrissa +8 prosenttia, kun vastaava luku syksyllä 2015 oli nolla.

Ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 55 prosenttia pk-yrityksistä (koko maa 52 %), kun syksyllä näin arvioi 56 prosenttia. Suhdanteiden arvioi paranevan 26 prosenttia (koko maa 32 %) ja heikkenevän 18 prosenttia (koko maa 16 %).

MAINOS

Investointien suhteen varovaisuutta

Alueemme pk-yritysten lähiajan näkemys suhdanteiden paranemisesta on vahvistunut. Kapasiteetin käyttöasteessa, tilausten määrässä ja liikevaihdon odotuksissa näkyy positiivista kohentumista. Sen sijaan investoinnit antavat vielä odotuttaa.

– Mahdollisuus työpaikkasopimiseen lainsäädännöllä antaisi pienille ja keskisuurille yrityksille toivottua lisäpotkua, kertoo toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan investointien arvon uskotaan laskevan vielä seuraavan vuoden aikana. Saldoluku oli Etelä-Pohjanmaalla huomattavasti negatiivisempi (-23) kuin koko maassa (-7).

Sen sijaan odotukset alueella liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat selvästi positiivisemmat kuin viime syksynä. 22 prosenttia vastanneista eteläpohjalaisista yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta tulevan 12 kk:n aikana, osuus on sama kuin koko maassa.

Yrityksen kasvu- ja kehittämishalu ja nuori ikä käsikädessä

Pk-yritykset kokevat rahoittajien vakuusvaatimusten tiukentuneen ja omarahoitusosuusvaatimusten nousseen. Rahoitusta ei kuitenkaan yleisesti ottaen nähdä ongelmana ja 85 prosenttia eteläpohjalaisista vastaajista kertoo, ettei rahoituksen saatavuus ole vaikuttanut hankkeiden toteuttamiseen.

– Yritysrahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime syksyn tuloksiin verrattuna. Merkkejä rahoitusehtojen helpottumisesta on kuitenkin näkyvissä, sillä 85 prosenttia rahoitusta hakeneista pk-yrityksistä kertoo, ettei rahoituksen saatavuus ollut esteenä hankkeen toteutumiselle. Yritysten investointi- ja kehittämishakuisuus, voimakas kasvuhakuisuus, suurempi koko ja yrityksen nuori ikä kulkevat vahvasti käsi kädessä.

– Siksi yritysten omistusvaihdosten edistäminen on kaikille toimijoille kohtalonkysymys saadaksemme elinkeinoelämäämme uutta kasvun dynamiikkaa, Finnveran aluejohtaja Kari Hytönen sanoo.

– Kyselyn perusteella eteläpohjalaiset pk-yritykset uskovat tulevaisuuteen. Yleisten suhdannenäkemysten ohella sekä liikevaihdon että kannattavuuden näkymät ovat kääntyneet positiiviseen suuntaan. Kasvuhakuisuuden lisääntymisen myötä kannustammekin yrityksiä yhä enemmän myös kansainvälisille markkinoille.

– ELY-keskus tarjoaa kansainvälistymispalveluita esimerkiksi uudistuneen Team Finland-palveluverkoston ja yritysten kehittämisavustuksen muodossa, Ely-keskuksen ylijohtaja Mika Soininen kommentoi.

Kasvua haetaan viennistä

Kauhavalainen Domretor Oy investoi uusiin toimitiloihin vuonna 2014 tavoitteenaan vastata elintarviketeollisuuden, keskus- ja tukkuliikkeiden sekä leipomoiden tarpeeseen kotimaisista puolivalmisteista ja valmisruuista.

– Henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut toiminnan laajentumisen myötä. Yhteistyössä Sedun ja TE-toimiston olemme kouluttaneet osaajia, toimitusjohtaja Åsa Alanko kertoo. Kotimaan markkinoilla kasvavat kulut ja hintakilpailun kiristyminen ovat johtaneet siihen, että yritys avaa ovia vientiin.

– Lähdemme hakemaan kasvua Euroopan ja Aasian markkinoilta, Alanko kertoo tulevaisuudensuunnitelmista.

Seinäjoella toimivan Arcon Engineering Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Pekkala on tyytyväinen yrityksen menneen vuoden liikevaihdon 60 prosentin kasvuun.

– 95 prosenttia liikevaihdosta tulee ulkomaan markkinoilta lähinnä Norjasta ja Ruotsista, mutta kotimaanmarkkinat ovat vähitellen kasvattaneet osuuttaan Suomen epävarmasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, Pekkala kertoo.

Hänen mukaansa teräsrakenneprojektien myyntiin ja toteutukseen keskittyneen yrityksen erityinen vahvuus on erikoistuminen kustannustehokkaisiin tuotteisiin.

Tiedot käyvät ilmi 16. helmikuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät