-3.4 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

20 -vuotias Alajärven Kaupan Kehittämisryhmä pohti tulevaisuutta

Alajärven Kaupan Kehittämisryhmä juhli torstai-iltana 20 -vuotista toimintaansa juhlakokouksessa, jossa katseet suunnattiin tulevaisuuteen.

Tulevaisuuteen on kuitenkin tähdättävä historia tuntemalla, joten illan aikana muisteltiin myös menneitä ja heijasteltiin siltä pohjalta ajatuksia jatkosuunnitteluun.

MAINOS
Juhlapuhujana kuultiin Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemeä.
Juhlapuhujana kuultiin Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemeä.

Juhlakokouksen alussa Kaupan Kehittämisryhmä sai vastaanottaa Alajärven kaupungilta ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalveluilta muistamisena puheenjohtajan nuijan. Muistamisen vastaanotti ryhmän puheenjohtaja Karoliina Vuorinen ja Alajärven yrittäjät ry:n puheenjohtaja Toni Harjula.

Juhlapuhujana kokouksessa oli Etelä-Pohjanmaan yrittäjien puheenjohtaja, vimpeliläinen Anne Niemi. Hän totesi, että jo 20 vuotta sitten Alajärvellä on tunnistettu palvelujen kehittämisen tarve ja nähty, että näillä seuduilla tulevaisuus on omien tekojen varassa.

Niemi kertasi maakunnan yritteliäisyyttä kuvaavia lukuja. Väestön ikääntyminen ja muutto kasvukeskuksiin asettavat haasteita jo nyt, joten palvelut ja asumisviihtyvyyteen liittyvät tekijät ovat keskkeisessä asemassa menestymisen kannalta.

– Yritystoiminta vetää puoleensa yritystoimintaa ja se luo lisääntynyttä vapaa-ajantoimintaa. Menestyvät yritykset luovat myös myönteistä kuvaa menestyvästä kunnasta.

Niemi muistutti, että kunnallisverokertymästä leijonan osan tuovat pk -yritykset ja esimerkiksi Alajärvellä peräti 88 prosenttia työpaikoista on pk -sektorilla. Pienten ja keskisuurten yritysten menestyminen onkin oleellisen tärkeää koko kaupungin kannalta.

Kauppiasjaostoa Alajärvelle lähtivät vuonna 1973 puuhaamaan Juhani Laukkonen ja Markku Harju.
Kauppiasjaostoa Alajärvelle lähtivät vuonna 1973 puuhaamaan Juhani Laukkonen ja Markku Harju.

– Vuoropuhelu julkisen ja yksityisen sektorin välillä on tärkeää. Yrittäjät tietävät parhaiten, mitä palveluja julkiselta puolelta tarvitaan. Palvelujen tulee olla ihmisten näköisiä ja kokoisia, Niemi muistutti todeten, että Alajärven panostukset vapaa-aikapalveluihin ovat merkittäviä koko maakuntaakin ajatellen.

– Positiivisuus ja eteenpäin katsova asenne sekä rohkeus ovat tärkeitä asioita. Meidän on itse tuotava esillepositiivisia asioita kotipaikkakunnastamme, oltava ylpeitä omastamme!

Ajat muuttuvat, mutta asiat pysyvät

Katsauksen Kaupan kehittämisryhmän ja sitä edeltäneen kauppiasjaoston toimintaan antoi Toni Harjula todeten, että yhteistoiminnan käynnistäjänä kauppiaiden kesken toimivat Markku Harju ja Juhani Laukkonen.

Kauppiasjaosto Alajärvelle perustettiin jo 1972. Tämä epävirallinen ryhmä alkoi pohtia yhteismarkkinointia ja vuonna 1976, eli 40 vuotta sitten, siitä tuli virallinen Yrittäjien alajaosto. Ykkösasiana oli yhteismarkkinointi, aivan kuten tänäkin päivänä.

Toisena tärkeänä asiana jaostolla oli tapahtumien järjestäminen – aivan kuten on Kaupan Kehittämisryhmällä tänäänkin. Myös syy sille, miksi ryhmä perustettiin on tuttu: yritysten huoli siitä, miten Alajärvellä saadaan turvattua omat kaupan alan palvelut, etteivät eurot valu Tuuriin tai Seinäjoelle?

– Jo 40 vuoden ajan olemme pohtineet näitä samoja asioita. Vaikka ajat muuttuvat, nämä asiat pysyvät. Uutena rinnalla on se, että nyt kanssamme kilpailevat myös nettikaupat kaikkialta maailmasta.

Harjula totesi, että Alajärvellä on kuitenkin ymmärretty, että yksin ei kukaan voi tehdä sitä, mihin yhdessä pystytään.

Kaupan Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii Karoliina Vuorinen.
Kaupan Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii Karoliina Vuorinen.

– Vuonna 1996 Kauppiasjaosto tuli vedenjakajalle, haluttiin jotain uutta. Silloin perustettiin uudentyyppinen Kaupan Kehittämisryhmä. Syyt olivat jälleen samat, Alajärven kauppakeskuksen asema haluttiin säilyttää ja vahvistaa.

– Olemme siis tulleet 40 vuoden ajan eteenpäin tapahtumien ja yhteismarkkinoinnin keinoin. Onko nyt jälleen vedenjakaja paikka? Maailma muuttuu, ihmiset muuttuvat – tällä mallilla ei mennä seuraavaa 40 vuotta, mietti Harjula muistuttaen, että maailma muuttuu sähköiseksi.

– Alajärvellä yhteistoiminta kauppiaiden kesken on jatkunut niin kauan, koska täältä on aina löytynyt yhteishenkeä ja koska yksin ei pärjännyt 70 -luvulla, ei 80 -luvulla, ei 90 eikä 2000 -luvulla.

Harjulan puheenvuoron jälkeen käynnistyneessä juhlakokouksessa pohdittiin tulevaisuuden strategiaa. Sähköinen markkinointi, nettikauppa ja sosiaalinen media nousivat keskusteluihin, mutta samalla nähtiin ettei vanhaa saa kevein perustin hylätä.

Kokousvieraat näkivät verkkokaupan paitsi kilpailijaksi, myös mahdollisuudeksi uskoen, että suurin into verkkokauppaan on jo koettu ja asiakkaat alkavat arvostaa palvelua entistä enemmän.

Oman paikkakunnan palvelujen saaminen asukkaiden tietoisuuteen nähtiin tärkeäksi. Jatkossakin asioita ja tapahtumia halutaan ideoida yhdessä, joten kaupan Kehittämisryhmän työ ei 20 vuoden jälkeenkään näyttäisi olevan päättymässä.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät