-8.6 C
Alajärvi
lauantai 02.12.2023
MAINOS
MAINOS

Paalijärven luonto- ja patikointireitin toteuttaminen alkaa

Alajärven Paalijärvelle tehdään Aisaparin kautta saadulla rahoituksella luonto- ja patikointireitti.

Hankkeen tarkoituksena on kylää ympäröivän luonnon virkistyskäytön kehittäminen, alueen luontoarvojen esiintuominen ja niiden arvostuksen lisääminen. 19 kilometriä pitkä reitti raivataan ja merkitään. Sen varrelle tehdään luonnon nähtävyyksistä infotauluja sekä kaksi laavua, ojanylityspaikkoja ja pitkospuita.

MAINOS

Hankkeen talkooväen järjestäytymiskokous kokosi lähes 20 henkilöä Paalijärven koululle. Kokouksessa saatiin arvokasta tietoa hankkeen toteuttamiseksi. Päivi Kultalahti Aisaparista kertoi vinkkejä reitin merkinnästä ja luokittelusta.

Asiantuntijatietoa pitkospuiden rakentamisesta antoi Taito Saarinen.

Paalijärven kyläyhdistyksen rahastonhoitaja Mari Luoma kertoo, että reitti on ollut Paalijärvellä pitkäaikainen haave. – Ensimmäiset reittisuunnitelmat on tehty jo noin 20 vuotta sitten, hän sanoo. – Näitä vanhoja suunnitelmia ja karttoja on hyödynnetty nykyisen reittihankkeen suunnitteluvaiheessa, kyläyhdistyksen sihteeri Terhi Herrala tietää kertoa.

Idea reitin tekemisestä syntyi kesän kylätapahtumaa varten järjestetyssä ideointitilaisuudessa. Luoman mukaan kyläaktiiveilla oli intoa lähteä asiaa toteuttamaan. – Olemme innoissamme, kun pääsemme siirtymään suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Hän on ilahtunut siitä, että jo nyt reitin varrella huomaa maanomistajien tehneen raivausta.

Reitin toteuttamiseksi tarvitaan talkoolaisia. – Talkoot pyritään organisoimaan tehokkaasti ja tehdään täsmäiskuja asioihin, Luoma sanoo. Näin vältetään sellaiset talkoot, että on väkeä muttei jokaiselle töitä.

Talkoisiin voi osallistua jokainen oman kiinnostuksensa ja osaamisensa mukaan. – Tämä ei ole vain paalijärveläisille rajattu, ja reitti tulee palvelemaan myös muualta tulevia luontomatkailijoita.

Talkoista tiedotetaan Paalijärven luonto- ja patikointireitit -nimisessä Facebook-ryhmässä. Talkoisiin osallistumisesta voi tiedustella myös sähköpostitse: mari.luoma@hotmail.com. Maastotyöt aloitetaan ensi viikolla.

Luoma näkee eri harrastajaryhmille hyvän mahdollisuuden edistää harrastamisen puitteita talkoisiin osallistumalla. Reitti tarjoaa harrastusmahdollisuudet myös geokätköilylle, polkujuoksulle ja maastopyöräilylle. Reitille on suunnitteilla myös kiintorastit.

Kokouksessa toivottiin esteettömän reitin osuuden toteuttamista, jotta myös lapsiperheet voisivat helposti patikoida reitillä ja pyörätuolilla liikkuminen olisi helppoa. Tällaisen osuuden toteuttamismahdollisuuksia tämän hankkeen puitteissa mietitään.

Reitistöä ei valaista. Päälähtöpaikaksi on suunniteltu Paalijärven lava. Suunnitteilla on myös sähköisessä muodossa oleva kartta mobiililaitteille. Reitin varrella olevista luonnon nähtävyyksistä ja paikoista kerätään tietoja ja tarinoita, joten tarvitaan myös työryhmä innokkaita kirjoittajia.

Luoma ja Herrala arvelevat, että reitin luokitus voi olla keskivaativa ennemmin kuin helppo, koska kulku voi olla paikoin hankalaa. Reitin toteuttamisessa pyritään siihen, että vaikeakulkuisimmissa paikoissa saadaan kulkua helpotettua.

Luoma pitää Paalivuoren ympäristöä haastavimpana sen korkeuserojen vuoksi. Vanhat peltotiet ovat puolestaan helppokulkuisia. Kosteimpia, pitkospuita vaativat paikat ovat Pietarsaarennevalla ja Ryssänmäeltä Pesuun. Reitin maasto on pääasiassa suota, kalliota ja metsää.

Hankkeen kustannusarvio on 35082,50 euroa, josta julkisen tuen osuus on 22803,50 euroa. Yksityisen rahoituksen osuus 12279,00 euroa koostuu talkootyöstä. Talkootuntien määrä on lähes 700 tuntia. Hankkeen toteuttamisaikaa on vuoden loppuun saakka. Kyläyhdistys ja maamiesseura ovat sopineet vastaavansa yhdessä reitin ylläpidosta.

Jaana Koivukoski

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät