1 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Yksilöllisen oppimisen opetusmallia tehtiin tutuksi alueen opettajille

Noin 60 lukion opettajaa kokoontui koulutukseen Koulutus oy Siipipyörän tiloihin Lakeavaaraan. Opettajia tuli Alajärveltä, Vimpelistä, Lappajärveltä, Perhosta ja Evijärveltä. Koulutuksen teemana oli Arviointikulttuurin muutos, yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus lukiossa.

Tervetulosanat lausui Vimpelin ja Alajärven lukioiden rehtori Marko Timo. Hän kertoi koulutuksen järjestämiseen johtaneista syistä.

MAINOS

– Mietimme että miten uuden opetussuunnitelman arviointia lähdetään viemään eteenpäin, ja tuleeko siihen jotakin uutta nykyiseen verrattuna, kertoi Marko Timo.
Kouluttajaksi oli valittu Pekka Peura Vantaan Martinlaakson lukiosta, jossa hän on toiminut fysiikan ja matematiikan opettajana yhdeksän vuoden ajan. Hän kertoi kehityksessä olevasta opetustoimintamallistaan.

Koulutustilaisuudessa opettajat pääsivät myös jälleen itse aktiivisiksi oppilaiksi. Pöydille oli jaettuna tehtävät, jotka mahdollistivat esimerkiksi omien tavoitteiden ja oppimistapojen arvioinnin.

Pian tilan täytti vilkkaan keskustelun ääni, kun opettajat pohtivat omia ja toistensa vastauksia ja tehtävän aikaansaamia tuntemuksia pienissä ryhmissä. Tehtävien suorittaminen edellytti omatoimista tietojen hankintaa esimerkiksi internetin välityksellä ja keskustelemalla muiden kanssa.

Peuran opetustoimintamalli

Yksilöllisen oppimisen opetusmallissa pyritään korostamaan yhteisöllisiä toimintatapoja, mutta oppiminen voi olla myös itsenäistä.

Merkittävin ero perinteisempään opettamiseen on se, että uudessa mallissa opettaja ei opeta koko luokkaryhmälle yhteistä teoriaa. Sen sijaan oppilaat opiskelevat teorian joko itsenäisesti tai pienryhmissä keskustelua hyödyntäen. Opettaja opettaa teoriaa edelleen, mutta pienryhmäkohtaisesti, tai henkilökohtaisesti niille oppilaille, jotka tarvitsevat opettajan ohjausta.

Tavoitteena on, että jokaisen oppilaan oppiminen etenee sen mukaan, kun opiskelija oppii. Näin lahjakkaille opiskelijoille ei tule tyhjäkäyntiä, tai hitaammille liian kiire.

Mitään opetus- tai oppimismallia ei kuitenkaan rajata pois, vaan toimintaa pyritään toteuttamaan tarpeiden ja tunteiden mukaan.

Opetusmallin kehitystyö on jatkunut aktiivisesti viimeisen seitsemän vuoden ajan.
– Pikkuhiljaa opetusmalli on muuttunut ja jakso kerrallaan kehitän jotain uutta. Yritän oppia niistä asioista, jotka menivät huonosti ja jos löydän jotain mikä on toiminut, pyrin vahvistamaan sitä, kertoo Peura kehitystyöstään.

Vaihtoehtoinen arviointimenetelmä

– Opetustoimintaa kehitettäessä arviointi on kaiken keskiössä, Peura sanoo.
Nykyisessä opetusmallissa toimitaan tavallisesti siten, että oppilaalle opetetaan jokin opintokokonaisuus, jonka jälkeen oppimisen määrä ja laatu testataan kokeella. Näiden perusteella opettaja arvioi oppilaan osaamista ja antaa osaamista kuvaavan arvosanan.

Vaihtoehtoisessa opetusmallissa arviointi toteutetaan yhteistyössä oppilaan kanssa. Peura esimerkiksi pitää edelleen välitestejä tai kurssikokeita, mutta niissä menestyminen ei vaikuta arvosanoihin.

Hän pyrkii siihen, että oppilas arvioi itse oman kokeensa. Lisäksi hän käy jokaisen jakson lopussa jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisen arviointikeskustelun, jossa yhdessä pohditaan oppilaan vahvuuksia ja heikkouksia.

Peura kertoo, että uusi opetusmalli vaatii opettajalta aiempaa enemmän vuorovaikutusta.

– Tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta yksilön kanssa, hän toteaa. Jokainen oppilas vaatii ja saa henkilökohtaista huomiota.

Joona Rannisto

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät