Alajärvellä säilyy Maanmittauslaitoksen palvelupiste

Mainos[adrotate banner="3"]

Maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen on tehnyt päätöksen Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkostosta. Päätöksen mukaan palvelupisteverkosto säilyy entisellään eli myös Alajärven piste pysyy kartalla.

Asiakaspalvelun aukioloaikoja tarkistetaan kaikissa palvelupisteissä ja yhdeksän pisteen asiakaspalvelu nykymuodossa lakkautetaan. Näiden joukossa ovat mm. Alajärvi, Närpiö ja Saarijärvi.

MAINOS

Näissäkin pisteissä voidaan asioida ajanvarausperiaatteella. Uudet aukiolo-ajat tulevat voimaan mahdollisesti vuoden 2017 alusta lukien.

– Suuret kiitokset ministeri Kimmo Tiilikaiselle päätöksestä, jolla omalta osaltaan turvataan maaseudun elinvoimaisena pitäminen tulevaisuudessakin. Valtion toimintoja on perusteltua pitää siellä, missä palvelun tarve on.

– Tällä ratkaisulla sekä työntekijöiden että asiakkaiden matkat Maanmittauslaitoksen palveluihin pysyvät kohtuullisina. Alueemme kansanedustajat ja kaupungin luottamushenkilöt olivat vahvasti mukana työssä, jolla tuettiin Alajärven pisteen säilyttämistä, mistä myös suuret kiitokset, Alajärven kaupungin-johtaja Vesa Koivunen kiittelee.

Maanmittauslaitoksen Alajärven pisteessä työskentelevä maanmittausinsinööri Taavi Ki-vipelto on tyytyväinen tehtyyn ratkaisuun, vaikka asiakaspalvelun osalta tuleekin muutoksia.

– Maanmittaus on vahvasti paikkaan sidottua toimintoa, eikä maastoa pystytä siirtämään isompiin kaupunkeihin. Ministerin ratkaisu on tarkoituksenmukainen ja yhteiskunnan kannalta järkevä, toteaa Kivipelto.

Maa ja metsätalousministeriön tiedote asiasta 12.5.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkkoa kehitetään, palvelupisteitä ei lakkauteta.

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämistoimenpiteistä. Palvelupisteitä ei suljeta, eikä henkilöstöä tämän johdosta vähennetä tai siirretä palvelupisteistä toiseen.

Palvelupisteiden aukioloaikoja tullaan myöhemmin tarkistamaan vastaamaan paremmin nykyisiä ja ennakoitavia asiakasmääriä huomioimalla sähköisen asioinnin ja muiden sähköisten palvelukanavien käyttöönoton vaikutukset.

Uutena palveluna otetaan käyttöön ajanvarausperusteinen asiakaspalvelu, joka sopivasti täydentää olemassa olevia nykyisiä sähköisiä asiakaspalvelujärjestelmiä. Näin varmistetaan se, että asiakas saa tarvittaessa henkilökohtaista palvelua etukäteen sovittuna ajankohtana myös kaikkein pienimmistäkin palvelupisteistä.

Maanmittauslaitoksen palvelupisteverkon kehittämistoimenpiteiden taustalla on useita tekijöitä. Asiakaskäyntien määrät Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä vähenevät koko ajan. Asiakaskäynnit vähenivät noin kahdeksan prosenttia vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014.

MAINOS
Edellinen artikkeliHappi-O2:n toiminta sai erinomaisen aloituksen
Seuraava artikkeliSoinin Sisun yleisurheilukesä alkoi yu-koululla