Alajärvelle ylipainehalli monitoimihallin lisäksi?

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupunki on suunnitellut monitoimihallin rakentamista keskustan urheilualueelle. Rakentaminen on suunniteltu Alajärven kaupungin taloussuunnitelmassa vuodelle 2018.

Alustavien suunnitelmien laatimisen yhteydessä on keskusteluissa noussut esiin mille toiminnoille ja lajeille hallia ollaan suunnittelemassa. Yksi huolenaihe on ollut miten kesälajien lajiharjoittelun mahdollisuudet voidaan huomioida hallin suunnitelmissa.

MAINOS

Tämän vuoksi yhdeksi vaihtoehdoksi on suunniteltu erillistä ylipainehallia, jossa voidaan suorittaa paremmin ja tehokkaammin kesälajien varsinaisia lajiharjoitteita. Tänä vuonna on erillisen ylipainehallin rakentamiseen mahdollisuus saada avustusta Maaseutuviraston suunnalta. Mikäli hanke saisi avustuksen, avustusprosentti olisi tällöin 60.

Suunnitellun monitoimihallin alustava kustannusarvio on 4877000 euroa. Mikäli kesälajien vaatimat toiminnat voidaan kokonaan tai osaksi pois jättää pois, voidaan monitoimihallin tilatarvetta ja kustannuksia pienentää. Kustannusarvio olisi tällöin 3734175 euroa.

Ylipainehallista on laadittu suunnitelmat ja hallin sijoituspaikaksi on alustavasti suunniteltu koulukeskuksen aluetta. Suunniteltu ylipainehallin pituus olisi 107,60 metriä, leveys 60,6 ja korkeus 22,90 metriä. Hankkeesta on laadittu erillinen hankesuunnitelma. Hankkeen kustannusarvio on reilu miljoona euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti maanantai-illan kokouksessaan, että rakennushankkeen valmistelua jatketaan kahden erillisen rakennuksen pohjalta; monitoimihalli ja ylipainehalli. Kaupunki hakee avustusta ylipainehallihankkeelle. Mikäli avustusta ei myönnetä ylipainehallille, niin rakennushanketta jatketaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Lisäksi hyväksyttiin ylipainehallin alustava suunnitelma ja sijoituspaikka sekä kustannusarvio. Hallien lopullisesta rakentamisesta päätetään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Asian käsittelyn yhteydessä Kaarina Paalijärvi esitti, että esitykseen lisätään, että talousjohtaja tekee laskelman investoinnin korkokuluista. Esitys raukesi kannattamattomana.

Kauko Ukonmäki esitti Pentti Hietalan kannattamana, että suunnittelua jatketaan yhden rakennuksen pohjalta. Suoritetussa äänestyksessä Ukonmäen esityksen kannalle tulivat Hietala ja Kuisma Kujala, Paalijärven äänestäessä tyhjää.

Näin ollen äänin 31-3 ja yksi tyhjä hankkeen valmistelua jatketaan kahden erillisen rakennuksen pohjalta.

Nordautomation Oy:n kanssa kaupat

Valtuusto hyväksyi Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnan vuoden 2016 talousarvioon 19500 euron lisämäärärahan, jonka turvin koulukuraattoripalveluja lisätään 1.8. alkaen.

Hyväksyttiin sopimus maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla.
Kullanmutkan asuntoalueen tonttien hinnoittelua käsiteltäessä Jukka Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että alueen kaikkiin tontteihin annetaan 20 prosentin alennus esitetyistä hinnoista, koskien tämän vuoden aikana myytäviä tontteja.

Suoritetussa äänestyksessä Joensuun esityksen kannalle asettuivat Kaarina Paalijärvi, Jarmo Seppälä, Tuomo Paavola ja Tuomo Tallbacka, eli alennusta tonttien hintoihin ei tule äänin 5-30.

Työhyvinvointipäällikön virka päätettiin lakkauttaa vuoden lopussa. Perusteena on yhteistoiminta-alueen purkautuminen ja tehtävien uudelleenorganisointi.

Asian käsittelyn yhteydessä Kaarina Paalijärvi esitti Jukka Pekka Matintuvan kannattamana, että yhteinen työhyvinvointipäällikön virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan Alajärven kaupungin työhyvinvointipäällikön virka ja virkaan sisällytetään muita tehtäviä. Äänestyksessä Paalijärven esityksen kannalle asettui Matintupa ja Jukka Joensuu. Paalijärven esitys kaatui näin äänin 3-32.

Hyväksyttiin kauppakirjaluonnos, jolla kaupunki myy Nordautomation Oy:lle teollisuuskiinteistöt irtaimistoineen ja maa-alueineen 550000 euron kauppahinnasta.

Myytävillä tonteilla sijaitsee useita eri rakennuksia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5900 neliötä. Ensimmäinen teollisuushalli on rakennettu 1977 ja tämän jälkeen hallia on laajennettu ja peruskorjattu useaan eri otteeseen pääosin 1990-luvulla. Yritys on maksanut vuokraa maa-alueista ja halleista 8220 euroa kuukaudessa.

Alajärven Kurejoentien ja Koskenvarrentien tiealueet katualueiksi -asemakaavan muutos hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pentti Hietala esitteli kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015.

Kaupunginvaltuusto kävi keskustelun arviointikertomuksesta ja merkitsi sen tiedoksi ja päätti edellyttää, että kaupunginhallituksen ja lautakuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin asioihin sekä käsittelevän ja antavan selvityksen esitettyjen havaintojen johdosta mahdollisesti suoritettavista toimenpiteistä 15.9. mennessä.

Valtuusto kävi yleiskeskustelun vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Puheenvuoroja käyttivät mm. talousjohtaja Tapani Kotanen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki ja kaupunginjohtaja Vesa Koivunen. Valtuusto kävi lisäksi yksityiskohtaisen keskustelun tilinpäätöksestä, joka hyväksyttiin, samoin tilintarkastuskertomus vuodelta 2015.

Edelleen valtuusto hyväksyi henkilöstöraportin vuodelta 2015, samoin luettelon vuosina 2012–2015 tehdyistä aloitteista ja niitä koskevista toimenpiteistä.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliSoini mukaan Kuuskaistan lainajärjestelyihin äänestäen
Seuraava artikkeliReippaat tytöt perustivat kesäkioskin Vimpeliin