-15.4 C
Alajärvi
torstai 30.11.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Ekopisteiden määrä puolittuu

Jätelain mukaan vastuu pakkausjätteen keräyksestä on kuulunut tämän vuoden alusta lukien sen tuotta-jille, lähinnä yrityksille ja kaupalle. Heillä on velvollisuus järjestää käytöstä poistettujen tuotteiden, eli pakkausjätteen, jätehuolto.

Millespakka Oy:n toimitusjohtaja Matti Korkea-aho kertoo, että tuottajayritysten puolesta kuluttajapak-kausten keräyksen suorittaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. – Rinki Oy:n pisteitä on tulossa koko Mil-lespakka Oy:n toimialueelle yhteensä vain 17 kappaletta. Niissä kaikissa kerätään pahvia ja kartonkia, pak-kauslasia sekä pakkaus- ja pienmetallia. Lisäksi viidessä näistä kerätään pakkausmuovia.

Tällä hetkellä Millespakka Oy:llä on 184 ekopistettä, joten ekopisteiden määrä tulee vähentymään merkit-tävästi.

MAINOS

Jätelaissa on kunnille säädetty oikeus täydentää jätteiden keräystä siltä osin kuin tuottaja ei sitä järjestä. – Järviseudun jätelautakunta onkin päättänyt täydentää Rinki Oy:n verkostoa siten, että jokaiseen yhdeksään jäsenkuntaan tulee yksi pakkausmuovin keräyspiste. Muutoin muovinkeräyksestä luovutaan ekopis-teissä.

– Lisäksi lautakunta on päättänyt täydentää Rinki Oy:n verkostoa säilyttämällä lähes puolet nykyisistä ekopisteistä. Näihin täydennyskeräyspisteisiin jää pakkauslasin ja -metallin keräys sekä Pape-rinkeräys Oy:n toimesta paperinkeräys. Verkostoa muokataan 2016 kesän ja syksyn aikana, Korkea-aho kertoo.

Vaikka ekopisteiden määrää näin täydennetään, katoaa kesän aikana noin puolet nykyisistä ekopisteistä ja jäljille jäävistä katoaa valtaosin pakkausmuovin keräys.

Poltettavan jätteen tyhjennysväli maksimissaan 3 kuukautta

Järviseudun jätelautakunta on hyväksynyt myös uudistetut jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.6.2016.

– Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia jätelautakunnan/Millespakka Oy:n toimialueen kuntien asukkaita sekä niitä toimijoita, jotka jätelain mukaan kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin, kertoo Järviseudun jätelautakunnan sihteeri Henna Matintupa.

Jätehuoltomääräyksissä merkittävin muutos on jätteiden lajittelussa.

Pakkausjätteen tuottajavastuun tuoman muutoksen myötä kaikissa ekopisteissä on lajiteltava Rinki Oy:n ohjeiden mukaisesti. Kuidun, lasin ja muovin jäteastiaan kerätään ainoastaan kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte. Metallin jäteastiaan kerätään sekä kyseistä materiaalia oleva pakkausjäte että muu pienmetalli.

– Jätehuoltomääräyksissä sallitaan muovin laitto kiinteistön jäteastiaan, joka viedään poltettavaksi jätteenpolttolaitokselle ja hyödynnetään energiana. Uudet määräykset eivät velvoita kuluttajia kierrättämään muovipakkauksia, mutta ne tarjoavat heille tällaisen mahdollisuuden.

Muu kuin erilliskerätty hyötyjäte on laitettava kiinteistön poltettavan jätteen astiaan. Poltettavan jätteen astiaan ei kuitenkaan saa laittaa sinne kuulumattomia jätteitä, kuten vaarallista jätettä tai muuta kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumatonta jätettä.

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen sekä toimitettava niille tarkoitettuihin paikkoihin, pääosin hyötyjäteasemalle.

Vaaralliset jätteet, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut, on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottopaikkoihin. Lääkejätteet on toimitettava apteekkiin, joka on sopinut niiden vastaanottamisesta.

Matintupa muistuttaa, että jokainen kiinteistönhaltija on velvollinen liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Määräys koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä.

– Liittymisvelvollisuus kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen katsotaan täytetyksi, kun kiinteistön haltija on tehnyt sopimuksen hyväksytyn jätteenkuljettajan kanssa. Sopimusta tehtäessä on sovittava tyhjennysväli.

Useampi toisiaan lähellä sijaitseva kiinteistö voi myös ylläpitää yhteisen keräysastian, josta on ilmoitettava kirjallisesti jätelautakunnalle.

Jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, että ne voidaan aina sulkea ja jäte mahtuu astiaan. Biojätteen osalta pisin tyhjennysväli on 1-2 viikkoa, poltettavan jätteen kolme kuukautta ja vapaa-ajanasuntojen poltettavan jätteen 12 kuukautta.

Poltettavan jätteen osalta tyhjennysväliä on tiukennettu, sillä aiemmin sallittiin jopa 12 kuukauden tyhjennysväli. – Tiukemmalla tyhjennysvälillä pyritään varmistamaan, ettei jätteitä käsitellä jätehuoltomääräysten vastaisesti esimerkiksi polttamalla tai viemällä luvattomiin paikkoihin, Matintupa toteaa.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät