Nuorten unelmille siivet -työpajassa aktivoitiin nuoria

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinissa järjestetyssä Nuorten unelmille siivet -toiminallisessa työpajassa tavoitteena oli saada nuoret itse ideoimaan millaiseen toimintaan he haluavat osallistua ja mitä he itse haluavat tehdä, sekä millaiseksi Soinin 4H:n toimintaa voisi paikkakunnalla kehittää heidän näkökulmastaan.

Joonas Karhinen, Niina Koivuniemi ja Saija Källi järjestivät 9 -luokkalaisille kolme työpistettä, joissa kierrettiin ryhmissä kaikissa pisteissä. Päivän jälkeen vedettiin anti kokoon yhteisessä tilaisuudessa.

MAINOS

– On hyvä huomata, että oma aktiivisisuus vaikuttaa ideoitten eteenpäin viemiseen. Te itse voitte vaikuttaa oman ympäristönne tulevaisuuteen ja siten viihtyvyyteen asuinalueella, totesi Källi.

Soinin 4H-yhdistys aloitti vuoden 2016 alusta puolivuotisen esiselvityshankkeen nimeltään 1629 – selvitys 16-29 -vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi (1629-hanke).

Hanke on Leader-hanke, johon rahoitusta myönsi Kuudestaan ry ja sen tavoitteena on saada selville tarvittavat toimenpiteet, miten Soinin 4H-yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää ja mitä/minkälaisia toimia tai tiloja vaatisi, jotta 16-29 -vuotiaat soinilaiset saataisiin mukaan toimintaan.

Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminta on kuitenkin pääsääntöisesti keskittynyt alle 16-vuotiaisiin.

Yhdistys kehittää jatkossa toimintaa siten, että se olisi mahdollisimman monipuolista ja vakiintunutta, jotta myös nuorilla 16-vuotiaasta aina 29-ikävuoteen asti olisi mahdollisuuksia innostua toiminnasta, saada työelämäkokemuksia ja uskallusta yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen, mahdollisuuksia harrastusten löytymiseen ja harrastamiseen ja virkistäytymiseen ja sitä kautta olla edistämässä heidän hyvinvointiaan ja elämänhallintaansa sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään.

Soinilaisille nuorille (16-29v.) tehtiin kevään 2016 aikana verkkokysely ja tämän nuorille tehdyn sähköisen kyselyn perusteella tehdään yhteenveto millaisen toiminnan tarve nuorilla on toimintaan ja tiloihin nähden.

Lisäksi nuorille järjestetään vähintään yksi ideointi- / suunnittelutilaisuus, jossa aktivoidaan ja sparrataan heitä ideoimaan toimintaa. Mahdollisesti innokkaimpien nuorten kanssa tehdään tutustumismatka heitä kiinnostavaan kohteeseen.

Hanke tukee ja jatkotoimenpiteistä riippuen lisää maaseudun elinvoimaisuutta, tukee nuorten hyvinvointia, edistää nuorten yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta sekä lisää sosiaalista pääomaa ja harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
Hankkeen toteutumista arvioidaan saatujen vastausten ja ideoiden perusteella.

Soinin 4H-yhdistyksen hallitus arvioi hankkeessa syntyneiden ideoiden, tulosten ja yhteenvetojen perusteella, miten edetään 16-29-vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi ja millaisia tilaratkaisuja toiminta vaatii.

Rami Puro

MAINOS
Edellinen artikkeliAM-Beautyn tarjonta täydentyi Tiia Mattisen kosmetologipalveluilla
Seuraava artikkeliHalkosaaren kesäteatteri tarjoaa viihdettä