Maatalouslomittajakin noudattaa ennalta suunniteltua työaikaa

Mainos[adrotate banner="3"]

Vaikka vaihtelevassa työssä eläinten kanssa toimitaankin, niin myös maatalouslomittaja noudattaa nykyisin työssään ennalta määrättyä työaikaa.

– Työvuoroluettelo riittää palkanmaksun ja laskutuksen perusteeksi, joten tila- ja yrittäjäkohtaisista, yrittäjien allekirjoittamista työselosteista on luovuttu ja maatalouslomittaja noudattaa työvuoroluetteloa, kertoo Järvi-Pohjanmaan lomatoimenjohtaja Sari Uusimäki.

MAINOS

Uuteen systeemiin on siirrytty kesäkuun alkupuolella. Työvuoroluettelo annetaan lomittajalle lomatoimistosta 1-4 viikon jaksoissa ja siitä käy ilmi yrittäjän vuosilomahakemuksessa ilmoittamat karjatalouskellonajat aamuin ja illoin.

Maatalouslomittaja noudattaa työvuoroluettelossa olevia kellonaikoja ja käy tilalla yleensä kaksi kertaa päivässä. Lomituksessa ei ole käytössä liukuvaa työaikaa. Mahdollisista muutoksista lomittajan ja yrittäjän on sovittava lomatoimiston kanssa.

– Käytännössä jos vaikkapa lehmä alkaa poikia työvuoron loppupuolella, lomittaja voi jäädä töihin työajan päätyttyä, mutta asiasta pitää ilmoittaa lomatoimistoon heti aamulla.

Sekä vuosiloma- että sijaisapulomituksessa maatalouslomittaja huolehtii ainoastaan päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä.

Uusimäki kuitenkin muistuttaa, että myös vähintään kerran viikossa välttämättömästi tehtävät työt katsotaan päivittäisiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi vasikoiden kettojen tyhjääminen ja kuivittaminen sekä maitohuoneen ja karjakeittiön lattioiden pesu.

Tuetussa maksullisessa lomituksessa lomittaja voi tehdä myös harvemmin tehtäviä kotieläinten hoitotöitä. Nämä työt on sovittava etukäteen lomatoimiston kanssa.

Valvontakäynnit ja varallaolo ovat maksullisia. Näitä palveluja järjestetään vain, jos se on kotieläinten hoidon kannalta välttämätöntä ja niistä on sovittava etukäteen.

Maatalousyrittäjän on haettava sijaisapua aina kirjallisesti lomatoimistosta. Lomitus voidaan aloittaa vasta, kun kirjallinen hakemus on saapunut lomatoimistoon. Hakemus täytetään Melan nettisivuilla tai paperisena täyttämällä. Sijaisapua saa kalenterivuodessa 20 päivää ilman myönteistä päiväraha-päätöstä.

– Päiväraha-ajaksi lasketaan myös päivärahan omavastuuaika. Ilman myönteistä päivärahapäätöstä lomatoimisto laskuttaa 20 päivää ylittävältä osalta 33 euroa tunnilta. Ehdollisissa sijaisapupäätöksissä on ilmoitettu puuttuva asiakirja ja määräaika sen palauttamiselle!

Uusimäki kannustaa myös hakemaan päivärahaa ajoissa. Tavoiteaika hakemuksen käsittelylle on Kelassa kolme viikkoa ja Melassa 0,5 kuukautta.

Maatalousyrittäjän tulee myös aina ilmoittaa muutoksista lomatoimistoon, sillä kaikkien lomituspalvelujen saamisen edellytysten pitää täyttyä myös lomitusajankohtana. – Ilmoita muutoksista lomatoimistoon heti, kun antamissasi tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Yli 12000 lomitettua päivää

Viime vuonna lomatoimen asiakkaille tehtiin vuotuinen kysely, jonka tuloksista maatalouslomittajat ja lomatoimiston väki kiittävät. Arviointi kyselyssä oli asteikolla 5 hyvä – 1 huono. Saatu palaute oli jopa hieman parempaa kuin aiemmin.

Loppupisteet eri osioissa olivat lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa 4,4 ja sijaisapulomituksessa 4,1. Lomatoimiston osalta asiakaspalvelu 4,6, tavoitettavuus 4,2, tiedonsaannin riittävyys 4,2, sijaisapujen toteutuminen 4,3 ja vuosilomien toteutuminen 4,5.

Tulokset ovat mainioita kun ottaa huomioon, että lomitettuja päiviä oli yli 12000. Kuukausipalkkaisia lomittajia alueella on 45 ja lisänä tuntipalkkaisia.

Alueella on 147 tilaa ja niissä 232 lomaan oikeutettua yrittäjää. Lisäksi alueella on 11 turkistuottajaa. Lomitettavista tiloista 102 on lypsykarjatiloja, 30 naudanlihankasvattajia. kaksi hiehokasvattamoa, kuusi sikalaa, yksi sika- ja naudanlihakasvattamo, kaksi lampolaa, kaksi kanalaa ja kaksi hevos- ja lammastilaa.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMarkku Pelkosen asiantuntemus täysillä käyttöön Alajärven Osuuspankissa
Seuraava artikkeliPuputti raivaa väylää kärjessä