Turvapaikanhakijat yksityismajoitukseen oleskelulupaprosessin ajaksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Lappajärven kunta on tehnyt aiemmin päätöksen 30 maahanmuuttajan vastaanottamisesta. Maahanmuuttovirasto totesi heinäkuussa, että halutessaan kunnat voivat siirtää oleskelulupapäätöstä odottavia turvapaikanhakijoita ns. yksityismajoitukseen odottamaan päätöstä. Tällöin asuttava kunta vastaa turvapaikanhakijoiden asumiskuluista, mutta turvapaikanhakijoiden kotouttamisraha ja muut palvelut tulevat siltä vastaanottokeskukselta, jonka kirjoilla he ovat. Lappajärvelle mahdollisesti jäävät turvapaikanhakijat olisivat Kauhavan vastaanottokeskuksen kirjoilla. Maahanmuuttovirasto on keskustellut Kauhavan VOK:n kanssa, että Lappajärvi vastaisi ns. yksityismajoitukseen siirtyvien asumiskustannuksista ja Kauhavan VOK muista palveluista (vastaanottoraha, terveys- ja sosiaalipalvelut jne). Tällä hetkellä Maahanmuuttoviraston tavoitteena on saada oleskelulupapäätökset kaikille ennen vuodenvaihdetta eli yksityismajoitus kestäisi suunnilleen vuodenvaihteeseen saakka.

Kunta on tähän mennessä saanut 20.000 euroa kotouttamisen käynnistämiseen. Toiminnan pääasiallinen rahoitus tulee kuitenkin Lappajärvelle jäävien maahanmuuttajaperheiden lasten koulutuksesta. Nyt tiedossa olevien perheiden 11 koululaisen kuuluminen laskentapäivän 20.9. oppilasvahvuuteen tuo valtionosuuksina noin 88.000 €. Kunnan vuokrataloyhtiölle maksamat vuokrat olisivat noin 20.000 euroa neljältä kuukaudelta ja kahden opetusryhmän opetuskustannukset samalta ajalta ovat noin 35.000 – 40.000 €.

MAINOS

Kunta tarjoaa ns. yksityismajoitusta ylimenokaudeksi tavoitteena pysyvämpien asukkaiden saaminen. Kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen 30 myönteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan kotouttamisesta. Jos nyt väliaikaisesti asutettavat kaikki saisivat myönteisen päätöksen ja jäisivät Lappajärvelle, kunta saisi kotouttamistuloja vuositasolla 100.000 – 120.000 euroa. Asukkaat, jotka eivät löydä työtä, saavat ELY-keskukselta toimeentulon, mm. vuokrakulut kolmen vuoden ajan.

Lappajärven vastaanottokeskus on selvittänyt lapsiperheiden halukkuutta jäädä Lappajärvelle ja sen perusteella viisi perhettä ja yhteensä 11 lasta haluaisi jäädä paikkakunnalle. Lapsista viisi on 6 – 11-vuotiaita ja kuusi 12 – 17-vuotiaita. Lapsista muodostetaan opetusta varten kaksi ryhmää. Lapsiperheiden lisäksi on viiden nuoren aikuisen ryhmä, jotka ovat yhtä perhettä. Heistä kolme on työllistynyt/työllistymässä työharjoittelupaikkoihin ja he ovat tästä syystä halukkaita jäämään Lappajärvelle odottelemaan oleskelulupapäätöstä.

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan turvapaikanhakijoiden ns. yksityismajoitukseen siirtymisestä odottelemaan päätöstä mahdollisesta oleskeluluvasta edellä selostetulla tavalla.

Kokouksessa kunnanjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:
– Tämä päätös on voimassa 31.12.2016 saakka.

Maarit Ahola esitti, että asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi.
Hannu Kuoppala kannatti Aholan esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa seuraavat äänestivät JAA:
-Jari Hernesniemi, Seppo Keski-Vinkka ja Elina Löytömäki.
Seuraavat äänestivät EI: Sari Kujala, Maarit Ahola ja Hannu Kuoppala.
Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Näin kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kunnanjohtajan esityksen.

Turvapaikanhakijat majoitetaan kunnan vuokra-asuntoihin.
Mikäli turvapaikanhakijalle ei myönnetä oleskelulupaa, hänen on luovuttava asunnostaan siinä aikataulussa kuin määräykset edellyttävät hänen poistuvan maasta. Myös mahdollisen valitusprosessin aikana oikeus ilmaiseen asuntoon voidaan perua, jolloin asukkaat siirtyvät vastaanottokeskukseen odottamaan valituksen ratkaisua. Oppilaista muodostetaan kaksi ryhmää.

MAINOS
Edellinen artikkeliMissä mopon paikka?
Seuraava artikkeliKari Kellokoski viihtyy luonnon rauhassa