1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Verotusta kevennetään Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti maanantai-illan kokouksessaan, että kiinteistöverot pidetään ennallaan vuonna 2017 muuten, paitsi yleinen kiinteistöveroprosentti lasketaan 1,05:stä 0,93 prosenttiin.

Vuoden 2017 tuloveroprosenttia päätettiin laskea 0,25 prosenttia, joten kaupungin tuloveroprosentti on ensi vuonna 21,75.

Kaksi hallia

MAINOS

Monitoimihallin suunnittelun yhteydessä Alajärvellä nousi esille kahden erillisen hallin vaihtoehto, jonka myös kaupunginvaltuusto valitsi vaihtoehdoista mieluisammaksi.

Yhden monitoimihallin sijasta rakennettaan pienempi monitoimihalli sekä paremmin kesälajeja palveleva ylipainehalli.

Ylipainehalliin kustannuksiksi on arvioitu noin miljoona euroa, johon on mahdollisuus saada Elyltä avustusta 600000 euroa.

Ylipainehallin rakentamiseen varataan kaupungin investointiosassa miljoonan euron määräraha vuoden 2017 talousarvioon sekä monitoimihallin rakentamiseen 4,3 miljoonaa vuoden 2018 talousarvioon.

Asian käsittelyn yhteydessä Sari Palmu esitti keskustan valtuustoryhmän toivomuspontena, että ylipainehallin suunnittelussa huomioitaisiin mahdollisuus rakentaa kotipesän taakse pressuverkko/ heittohäkki palvelemaan yleisurheilun heittolajeja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponsiesityksen yksimielisesti.

ARA:lta haetaan rahoitusta kehitysvammaisten asumispalveluyksikölle

Valtuusto sai käsiteltäväkseen myös kehitysvammaisten asumispalveluyksikön asian.

Esityksenä oli, että kehitysvammaisten tuettuun ja ohjattuun asumispalveluun olisi otettu käyttöön palveluseteli asiakkaan valinnanvapauden vahvistamisen, riskittömyyden sekä kokonaistaloudellisuuden vuoksi.

Asian käsittelyn yhteydessä Kaarina Paalijärvi esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että Alajärven kaupunki hakee uudelleen ARA:lta rahoitusta kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamista varten ja varaa määrärahan rakentamiselle vuoden 2017 talousarvioon.

Kauko Ukonmäki, Raimo Vistbacka, Terho Mäkelä ja Antti-Kalle Levijoki ilmoittivat kannattavansa kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesitystä.

Tapio Höykinpuro puolestaan esitti Pentti Hietalan kannattamana, että pitäydytään Kaupinkartanon E-talon suunnitelmassa.

Koska oli tehty kaksi kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä, äänestettiin asiasta aluksi Kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen ja Höykinpuron esityksen kesken. Tässä äänestyksessä 31 valtuutettua asettui Kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen kannalle, kolme Höykinpuron ja yksi äänesti tyhjää.

Toisessa äänestyksessä vastakkain oli alkuperäinen esitys palvelusetelin käyttöönotosta ja Kokoomuksen valtuustoryhmän esitys. Jälkimmäisen kannalle asettui 21 valtuutettua ja 14 oli palveluseteli -mallin kannalla.

Näin ollen kaupunki hakee uudelleen ARA:lta rahoitusta kehitysvammaisten asumispalveluyksikön rakentamista varten ja varaa määrärahan rakentamiselle vuoden 2017 talousarvioon.

Harrastustakuu jokaiselle lapselle ja nuorelle?

Valtuusto päätti kokouksessaan myös lukuisista asiakohdista liittyen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen päättymiseen ensi vuoden alussa.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi ja niihin liittyviksi laeiksi, aiheutti vilkasta keskustelua ja pari äänestystä.

Kokouksen lopussa valtuusto merkitsi tiedokseen seuraavan Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen harrastustakuusta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Alajärvellä kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet.

Lisäksi edellytetään, että Alajärven kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus, perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta, vähintään yhteen harrastukseen.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät