Lappajärvi jatkaa entisin veroin

Mainos[adrotate banner="3"]

Lappajärven kunnan vuosien 2015 ja 2016 yleinen kiinteistöveroprosentti on ollut 1,00, vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,15 ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00. Nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla kiinteistöveroa kertyisi arvion mukaan noin 915000 euroa.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 edellisten vuosien tasolla.

MAINOS

Lappajärven tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2012 alkaen 21 prosenttia. Valtuusto päätti hyväksyä myös vuoden 2017 tuloveroprosentin pitämisen ennallaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan elinvoimapoliittisen ohjelman vuoteen 2021 saakka.

Ohjelman valmisteluun ovat osallistuneet kunnan eri järjestöt, yrittäjäyhdistys, kehittäjälautakunnan jäsenet, kunnan viranhaltijat ja yksityiset kuntalaiset, jotka saivat esittää näkemyksiään kunnan tulevaisuuden tavoitteista.

Kunnan ”työvisioksi 2021” valittiin Hyvän elämän ja elämysten kunta Euroopan suurimman Kraatterijärven rannalla”.

Tavoitteiksi valittiin yrittäjyyden ja työpaikkojen vahvistaminen, haluttu asuinkunta ja vetovoimainen matkailukunta.

Asian käsittelyn yhteydessä valtuutettu Sari Kujala esitti, että ohjelman kohtaan ”Tavoite: Koko elämän kokoinen asuinkunta ja sen alatavoite kohtaan Tasokkaat ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet lisätään toimenpiteeksi, että kunnan, järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa rakennetaan yhteisiä hankkeita sekä mm. liikuntaan ja kulttuuriin liittyviä toimintatapoja.

Kujala esitti samasta kohdasta poistettavaksi, että pidetään erilaisia liikuntakampanjoja tavoitteena omaehtoinen liikkuminen ja lisätään kulttuuritapahtumia. Valtuutettu Mikko Puro kannatti Sari Kujalan esitystä.
Esitetyt muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

Samalla valtuusto hyväksyi yksimielisesti elinvoimapoliittisen ohjelman 2017 – 2021.

Kärnän pohjoisosan viemäröinti alkaa

Valtuusto myönsi määrärahaa Kärnän pohjoisosan viemäröinnin ensimmäiseen vaiheeseen, jonka alueella on 84 kiinteistöä. Ensimmäisen vaiheen rakentamisen määrärahatarve on 600000 euroa.

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan ns. ydinalue ja pohjavesialue. Myöhemmissä vaiheissa toteutettaisiin Ahvenniemi ja Härkäniemi, kustannusarvio n. 200000 euroa sekä Vöyryniemi ja Höökinkangas, kustannusarvio n. 100000 euroa.

Kärnän pohjoisosan viemäröintiin on myönnetty valtion vesihuoltoavustusta 110000 euroa. Edullisimman tarjouksen mukaan viemäriliittymän hinta tulee olemaan arvonlisäveroineen 7812 euroa. Hinta sisältää kaikki tarvittavat linja- ja kiinteistöpumppaamot.

Kärnän alueella kiinteistöviemärin pituus tulee olemaan 10-30 metriä, eli kustannuksena 500-1000 euroa /liittyvä kiinteistö. Kiinteistöviemärin rakentamisen työkustannukset on verotuksessa kotitalousvähennykseen kelpaava kustannus.

Vesi- ja jätevesihuollon liittymiskustannuksiin on useana vuonna ollut mahdollista saada valtion avustusta. Avustus on tarkoitettu pienituloisille vanhuksille ja vammaisille. Avustuksen suuruus on ollut enintään 40 prosenttia. Siinä kohtuullisiksi liittymiskustannuksiksi lasketaan n. 8000 euroa.

Liittymismaksun voi haluttaessa maksaa kunnalle erissä 3-5 vuoden aikana.

Valtuusto päätti, että Kärnän pohjoisosan ykkösvaiheen viemäröinnin rakentamiseen myönnetään 200000 euron määräraha vuodelle 2016, jotta rakentaminen päästään aloittamaan ja loput 400000 varataan vuoden 2017 talousarvioon.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMarjaretkestä myyjäisiin
Seuraava artikkeliRadio-Tv Huvila Ky – 40 vuotta palvelua