Alajärven taloustilanne kestävälle tasolle

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2017 on ollut edellisiin vuosiin verrattuna merkittävästi helpompaa.

Viime vuosina tehdyt palvelutuotannon rakenteelliset muutokset ovat saaneet siirrettyä kustannukset kestävälle tasolle. Talousarvion 2017 valmistelussa hallintokunnille on kuitenkin edelleen annettu tiukat määräraharaamit.

MAINOS

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa, vaikkakin vanhat alijäämät saadan katettua tänä vuonna ja mikäli tilipäätösennuste pitää paikkansa, puskurirahastoa tuleville vuosille kertyy pari miljoonaa.

Talousjohtaja Tapani Kotanen kertoo, että kuluvan vuoden tilipäätösennuste on niin hyvä, että vastaavia vuosia kuntataloudessa ei ole ollut hetkeen. Kuitenkin ensi vuodelle niin verotulojen kehityksen kuin valtionosuuksienkin osalta on tehty tarkastuksia alaspäin.

– Ensi vuosi on todennäköisesti laihempi vuosi kuin tämä, mutta silti ylijäämäinen, Kotanen sanoo.

Käyttötaloudessa budjettiesityksen toimintakate on 60 miljoonaa euroa ja kasvaa 890000 euroa. Verotulot laskevat 2,5 prosenttia ennätyksellisen vuoden 2016 kasvuarvion 3,1 prosentin jälkeen, kuten myös valtionosuudet laskevat 2,2 prosenttia niin ikään ennätyksellisen vuoden 2016 kasvuarvion 7,3 prosentin jälkeen.

Toimintatuottojen ja -kulujen vertailulukuja edellisiin vuosiin ei ole käytettävissä, koska vertailutiedot edellisiltä vuosilta sisältävät yhteistoiminnan kulueriä. Tilikauden tulos vuodelle 2017 on arvioitu 724100 euroa ylijäämäiseksi.

Investoinnit vauhtiin

Alajärven kaupungin investoinnit vuosille 2017−2019 ovat mittavat.

Vuoden 2017 uusia investointikohteita ovat kehitysvammaisten asumisyksikkö ja ylipainehalli. Asumispalveluyksikön kokonaiskustannukset ovat 1,54 miljoonaa ja hankkeelle odotetaan saatavan ARA:n avustusta 572000 euroa sekä korkotukilainaa.

Ylipainehalli on suunniteltu palvelemaan kesälajeja ja laajoja tiloja vaativia liikuntamuotoja, kuten jalka- ja pesäpalloa sekä yleisurheilua. Laajan kokonsa (107 x 58 m) vuoksi se soveltuu erinomaisesti myös muille urheilulajeille ja yleisötapahtumille. Hallin pohjapinta-ala on 6520 neliötä ja kokonaiskorkeus on 22 metriä.

Vuoden 2017 suurin peruskorjauskohde on terveyskeskuksen vuonna 2016 myöhässä käynnistynyt peruskorjauksen jatkaminen 2,5 miljoonalla. Peruskorjaus/laajennustarve on tullut esiin sisäilmatutkimuksen perusteella ja toimitilatarpeiden uudelleenarvioinnista.

Koska väistötilojen käyttö pyritään minimoimaan, hanke toteutetaan vaiheittain. Ensivaiheessa on tarkoitus rakentaa kaksi laajennusosaa, joihin sijoittuu mm. ensiapu, hammashoitola ja työterveys. Toisessa vaiheessa peruskorjaus kohdistuu keittiötiloihin, hallinnon tiloihin ja viimeksi vastaanottotiloihin. Kokonaiskustannusten arvioidaan olevan reilun kolmen vuoden hankkeella yhteensä n. 4,4 miljoonaa ja peruskorjaus on arvioitu valmistuvan 2018.

Alajärven uuden Päiväkoti Mäntymäen rakentaminen Kullanmutkan uudelle kaava-alueelle on käyn-nistynyt elokuussa 2016 ja kohde valmistuu toukokuussa 2017. Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut n. 2,2 miljoonaan ja lisäksi ensikertaiseen kalustamiseen on varauduttu 100000 eurolla.

Päiväkoti on neliryhmäinen ja tilapaikkaluku 65. Alajärven varhaiskasvatuksessa aloitettiin vuoden 2015 alussa organisaatiomuutos, jonka taustalla olivat varhaiskasvatuksen huonokuntoiset kiinteistöt sekä talouden tasapainottamisen tarve.

Keskittämällä toiminta päiväkotimuotoiseksi toiminnaksi yhteen uuteen, asianmukaiseen päiväkotiin säästetään henkilöstö- ja muissa toimintakuluissa sekä parannetaan toiminnan laatua ja turvallisuutta. Asianmukaisessa tilassa toimiva keskitetty yksikkö helpottaa varhaiskasvatuksen suunnittelua sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 3,1 miljoonalla ja summa sisältää terveyskeskuksen peruskorjausmenoja 2,5 miljoonaa. Yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä miljoonan. Vesihuoltolaitoksen nettomenot ovat 675000 euroa.

Suunnitelmavuosien 2018−2019 uusina investointikohteina ovat monitoimihallin (kustannusarvio 4,3 miljoonaa) sekä uuden paloaseman (2,8 miljoonaa) rakentamisen aloittaminen. Peruskorjauksen osalta terveyskeskuksen saneeraus jatkuu vuonna 2018 1,1 miljoonalla.

Alajärven kaupungin lainakanta laskee vuoden 2016 aikana 20,7 miljoonaan, mutta investointien myötä se nousee ensi vuonna 25 miljoonan euron tasolle. Tämä tarkoittaa 2494 euroa asukasta kohden. Vuonna 2018 lainakanta on 27,8 miljoonaa, eli 2795 euroa asukasta kohden.

Konsernilainaa Alajärvellä on noin 4400 euroa asukasta kohden. Kaikki nämä luvut ovat edelleen selvästi alle Manner-Suomen ja maakunnan keskiarvoja.

Asumisen Arvoinen Alajärvi

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaa, että kaupungin talous on nyt saatu parempaan kuntoon. Tämän johdosta myös kunnan tuloveroprosenttia haluttiin laskea alemmaksi.

– Muutaman hiljaisemman investointivuoden jälkeen Alajärvi panostaa taas palvelu- ja korjausrakentamiseen, joilla halutaan nostaa kaupungin vetovoimaa entisestään. Vuoden 2017 aikana valmistuu uusi hirsinen päiväkoti, koulukeskuksen useamman vuoden korjausremontti saadaan valmiiksi ja terveyskeskuksen korjaus on myös edennyt pitkälle.

– Tämän lisäksi valtuusto on tehnyt investointipäätökset uudesta liikuntahallista ja ylipainehallista. Näistä ylipainehallin rakentaminen ajoittuu vuoteen 2017 ja liikuntahallin vuoteen 2018.

– Näiden kahden investoinnin jälkeen Alajärven kaupungin liikuntapaikat ovat Suomen kärkeä verrattuna vastaavankokoisiin ja osin isompiinkin kaupunkeihin. Alajärvellä on hyvä tekemisen meininki, joka näkyy myös useissa alueen yrityksissä. Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esko Rintamäki kiittelee sitä, että viime vuosina tehdyt ratkaisut näkyvät nyt kaupungin taloudessa ja kun soteratkaisu lähiaikoina alkaa hahmottua yhä lisää, kaupunki satsaa jatkossa entistä enemmän paikkakunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen.

Nyt suunnitellut investoinnit tukevat tätä tavoitetta omalta osaltaan jo merkittävästi. – Tulevaisuudessa on myös epävarmuustekijöitä, mutta kun taloudenpidossa pidetään realismi mukana, voidaan tehdä ratkaisuja myös rohkeasti ja luottamuksella tulevaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Sillanpää yhtyi kiitoksiin todeten nyt istuvan valtuuston olleen vuosituhannen paras, koska se on pystynyt rohkeasti tekemään päätöksiä nostaen Alajärven kolmen A:n ryhmään: Asumisen Arvoinen Alajärvi.

– Parhaita meidän ei tarvitse olla, mutta keskiarvojen yläpuolella on hyvä olla, Sillanpää toteaa. – tehdyt säästöt auttavat meitä kehittämään palveluja jatkossakin eteenpäin.
Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä maanantaina 28.11.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliAlajärven kauppiaiden Joulunavaus Black Friday -tunnelmissa!
Seuraava artikkeliTyöttömyys laski Järviseudulla