0.8 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piiri kokoontui Evijärvellä

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous pidettiin 210 kokousedustajan läsnä ollessa Evijärven Ns:n tiloissa. Kokouksessa vieraili Eläkeliiton uusi toiminnanjohtaja Anssi Kemppi.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Evijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja Juha Alkio. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion ja muut sääntöjen mukaiset syyskokousasiat. Piirin puheenjohtajana jatkaa Merja Uusitalo.

MAINOS

Erovuorossa olleet piirihallituksen jäsenet valittiin seuraavasti. Piirihallituksessa on 12 jäsentä. Heistä on sääntöjen mukaan puolet erovuorossa. Jäsenten toimikausi 2+2 vuotta.

Erovuorossa olleen Järviseudun alueen edustajan Lilja Lantelan (4 vuotta piirihallituksessa) tilalle valittiin Antti Perkkalainen Evijärveltä. Erovuorossa (2 vuotta piirihallituksessa) ollut Anja Rantala valittiin uudelleen.

Kaksi vuotta piirihallituksessa toimineet erovuorossa olleet Seinäjoen alueen edustaja Anelma Ylinen (Nurmo), Kyrönmaan alueen edustaja Irja Rinta-Kiikka (Vähäkyrö), Pohjoisen alueen Tapani Harju (Kauhava) ja Raimo Holm (Ylihärmä) valittiin uudelleen piirihallitukseen. Kuusiokuntien ja Suupohjan alueen edustajia ei tänä vuonna ollut erovuorossa.

Kokouksen aluksi piirin puheenjohtajana ja liittohallituksen jäsenenä toiminut, sosiaalineuvos Hanna Mäkynen kutsuttiin piirin kunniajäseneksi.

Kannanotto syyskokoukselta

Kokous laati myös kannanottonsa koskien sitä, että ikääntyneitä ja eläkeläisjärjestöjä kuultava sote- ja maakuntauudistusten valmistelussa.

Kannanotossa todetaan, että sote- ja maakuntauudistusten valmistelun keskiössä tulee olla ihminen. Lain valmistelussa on sivuutettu ikääntyneitä edustavat järjestöt.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous pidettiin 210 kokousedustajan läsnä ollessa Evijärvellä.
Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous pidettiin 210 kokousedustajan läsnä ollessa Evijärvellä.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous vaatii, että maakunnassa tulee edelleen järjestää alue- ja kuntakohtaisia kuulemistilaisuuksia. Ikääntyneet ja heitä edustavat alueelliset ja paikalliset eläkeläisjärjestöt sekä kuntien vanhusneuvostot, joilla on kokemus- ja asiatietoa ikääntyneiden ja iäkkäiden tarpeista ja elinoloista on otettava mukaan keskusteluun.

Valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää.

Uudistuksessa luvataan palveluiden käyttäjille valinnanvapautta. Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksen osanottajat haluavat kuitenkin muistuttaa, että kaikki ikäihmiset eivät pysty käyttämään valinnanvapautta asuinpaikasta tai henkilökohtaisista syistä johtuen.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirissä hämmennystä ovat herättäneet sote -uudistuksen yhteydessä esiintyneet tarkentumattomat odotukset kolmatta sektoria kohtaan. Tulevaisuudessa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää kuntien vastuulle.

Kuntapäättäjien tuleekin tunnustaa paikallisen eläkeläisyhdistysten toiminnan merkitys ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen estäjänä.

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous katsoo, että eläkeläisjärjestöjen ennalta ehkäisevän toiminnan arvostuksen tulisi kunnissa näkyä erityisesti yhdistyksille suunnattuina toiminta-avustuksina ja maksuttomina toimitiloina sekä riittävinä asiantuntijaresursseina.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät