-1.2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

RAY:n historian suurin – ja viimeinen- avustusehdotus julkaistu

RAY on julkaissut tänään historiansa viimeisen avustusehdotuksen Raha-automaattiavustusten jaosta sosiaali- ja terveysalan järjestöille. Myös jaettava avustus on RAY:n historian suurin, yli 317 miljoonaa euroa.

Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittavan Veikkaus Oy:n pelitoiminnan voitoista ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöille 317,6 miljoonaa euroa. Avustusta haki RAY:ltä tänä vuonna yli 1200 järjestöä noin 2600 avustuskohteelle. Myönteisen avustusehdotuksen RAY:ltä sai 858 järjestöä, ja avustusta esitetään 1833 avustuskohteelle.

MAINOS

Avustukset jakaantuvat kaikkiin Suomen maakuntiin.

Mielenterveystyön tarve kasvussa

Erityistä huomiota RAY:n avustusehdotuksessa kiinnitettiin tänä vuonna järjestöjen tekemän mielenterveystyön tukemiseen. Mikäli avustusehdotus hyväksytään sosiaali- ja terveysministeriössä, ohjataan ensi vuonna joka kymmenes euro avustuspotista mielenterveysjärjestöjen ja mielenterveysomaisjärjestöjen toimintaan.

Erilaisten mielenterveysongelmien kanssa painii Suomessa yhä useampi. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat koskettavat laajalti koko yhteiskuntaamme, sen kaikkia ikä- ja väestöryhmiä.

– Järjestöillä on merkittävä rooli ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tekijöinä, ja etenkin nuorten tavoittamisessa ja kohtaamisessa, toteaa RAY:n avustustoiminnan johtaja Sisko Seppä.

– Meille on myös tärkeää, että mahdollisimman moni tukea tarvitseva pääsee sen piiriin. Siksi avustuksia ehdotetaan sekä valtakunnallisille että alueellisille toimijoille. Akuutin kriisin kohdatessa tukea on tarjolla myös kellon ympäri verkossa ja puhelimitse, kertoo Seppä.

Yhteensä mielenterveystyöhön ehdotetaan ensi vuodelle avustusta 31,9 miljoonaa euroa. Tukea saavia hankkeita olisi eri puolilla Suomea yhteensä 196.

RAY:n toiminta lakkaa, avustusten käsittely siirtyy STEAlle

RAY:n viimeinen avustusehdotus siirtyy nyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käsittelyyn. STM:n päätöstä vuoden 2017 avustuksista odotetaan tammi-helmikuussa 2017.

RAY:n avustustoiminta siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA) vuoden vaihteessa, jolloin myös RAY:n toiminta päättyy ja uuden Veikkaus Oy:n toiminta alkaa.

Jatkossa sosiaali- ja terveysalan järjestöt hakevat avustusta STEAlta, joka käsittelee avustushakemukset ja tekee vuotuisen avustusehdotuksen STM:lle. STEA myös valvoo ja arvioi avustusten käyttöä.

Lehtimäen opistolle 290000 euron avustus

Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry:lle RAY esittää Lehtimäen opiston vammaisten oppilaiden harrastustoiminnan tukemiseen heidän toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 290000 euron avustusta, joka on anomuksen suuruinen summa.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:lle, joka toimii mm alueella Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli, on tulossa anottu 197000 euron avustus muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskuksen toimintaan.

Muistiyhdistys on saamassa lisäksi ikääntyvien kehitysvammaisten ja heidän omaistensa tiedon lisäämiseen muistioireista ja -sairauksista 125000 euron avustuksen. Edelleen muisti- ja ikäystävällisen mallin kehittämiseen Etelä-Pohjanmaalle, luomalla toimintamalleja ja sähköistä materiaalia toimijoiden käyttöön on yhdistykselle tulossa 115000 euron avustus.

Muistiyhdistykselle on edelleen luvassa ikäihmisiä osallistavaan kulttuuripainotteiseen ryhmätoimintaan 96000 euron avustus.

Finnfami Etelä-Pohjanmaa Oy:lle, jonka toiminta-alue on mm. Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli, on tulossa alueellisen omaistyön toteuttamiseen ja koordinointiin 195000 euroa.

Finnfami on saamassa myös ikääntyvien omaisten hyvinvointikartoitusten tekemiseen ja sitä seuraavaan jatkotyöskentelyyn yhdessä muiden ikääntyvien tukiverkoston toimijatahojen kanssa 72000 euron avustuksen.

Työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamiseen järjestön yleishyödyllisiin työtehtäviin Finnfami on saamassa 31000 euron avustuksen.

Kauhavan seudun Vanhustenkotiyhdistys ry on saamassa kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen matalan kynnyksen vapaaehtois- ja vertaistoiminnan avulla (Aijjoos-kumppanuustoiminta – yhdessä enemmän hyvinvointia 2016-2017, Eloisa Ikä -avustusohjelman osahanke) haetun 180000 euron avustuksen. Hankealueena on Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi.

Järjestötalon ja palvelukeskuksen toiminnan edistäminen sekä järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen Etelä-Pohjanmaalla Yhteisöjen Yhdistys on saamassa 166000 euron avustuksen. Toiminta-alue on mm. Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli.

Yhteisöjen Yhdistys on saamassa myös 137700 euron avustuksen potilastukipisteen käynnistämiseen Seinäjoen keskussairaalassa potilaille, potilaiden omaisille, hoitohenkilökunnalle sekä opiskelijoille. Sopeutumisvalmennustoimintaan se on saamassa 52000 euron avustuksen.

Lisäksi Yhteisöjen yhdistykselle on tulossa 62000 euroa tukihenkilötoiminnan ja -ohjaajien verkoston kehittämiseen ja ylläpitämiseen Etelä-Pohjanmaan alueella, tukemalla tukihenkilö-, liikuntaystävä- ja vertaisryhmätoimintaa niiden toiminnan eri vaiheissa.

Kehitysvammaisten palvelusäätiö, jonka toiminta-alue on mm. Evijärvi ja Lappajärvi, on saamassa 130000 euroa Etelä-Pohjanmaan alueen asumispalveluissa asuvien kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden toteutumisen selvittämiseen, alueelliseen verkostotyöhön sekä itsemääräämistä vahvistavaan ja sen esteitä poistavaan koulutus-, kehittämis- ja vertaisryhmätoimintaan.

Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry:lle, jonka toiminta-alue on mm. Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli, on tulossa 122000 euron avustus avokriisityöhön perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien ja tekijöiden kanssa sekä lapsiperheitä tukevaan järjestölähtöiseen avopalvelutoimintaan.

Järviseudun omaishoitajat ja läheiset ry:lle on luvassa omaishoitoperheiden jaksamisen tukemiseen lähialuetoimintana 120000 euron avustus. Toiminta-alue on mm. Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli.

Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki Ry:lle, toiminta-alueenaan mm. Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Perho, Soini ja Vimpeli, on luvassa ystävänkorttitoimintaan ja vapaaehtoisten ystävien koulutukseen kehitysvammaisten osallistumisen ja osallisuuden edistämiseksi 100100 euron avustus.

Ähtärin Toimela ry on saamassa 70000 euron avustuksen päihdeongelmia kohdanneiden käyttäjien ja läheisten tukemiseen vertaistoiminnalla, kokemusasiantuntijuudella, palveluohjauksella, neuvonnalla, ryhmätoiminnalla, asiakasvastaanottotoiminnalla ja yhdessä tekemällä. Toiminta-alueena on myös Alajärvi ja Soini.

Syöpäpotilaiden sekä omaisten neuvontaan, tukeen ja kriisiapuun Pohjanmaan alueella on Pohjanmaan Syöpäyhdistys saamassa 53000 euroa. Toiminta-alueena on mm. Alajärvi, Evijärvi, Kuortane, Soini ja Vimpeli.

Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys on saamassa 3000 euron avustuksen Vanhusten vuokratalon vesikaton uusimiseen.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät