2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Kiertotalousoppia Italiasta Etelä-Pohjanmaalle

Etelä-Pohjanmaalla on meneillään kiertotaloushanke CESME, jossa kootaan hyviä eurooppalaisia esimerkkejä ja työkaluja pienille ja keskisuurille yrityksille. Maakunnasta mukana ovat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa osallistui kiertotalousprojektin tapaamiseen Bolognassa. Vasemmalla PuuLiike-hankkeen projektipäällikkö Reijo Virtanen. Kuva: Bolognan metropolialueen arkisto.

– Hankkeen avulla on mahdollisuus tuoda esiin yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden näkökulmasta muun muassa työpajojen ja tilaisuuksien avulla.

MAINOS
  • – Olemme esitelleet eurooppalaisille kumppaneille hyvänä käytäntönä Kohiwoodin puun sivuvirtojen hyödyntämistä, kertoo Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa.

Etelä-Pohjanmaan liitto taas pyrkii vaikuttamaan maakunnan strategioihin.

– Tavoitteena on luoda alueellinen toimintasuunnitelma, jonka avulla kiertotaloutta tukeville projekteille ja kokeiluille saataisiin riittävästi tukea ja rahoitusta jatkossakin, toteaa kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja.

CESME-hankkeen kolmas kansainvälinen tapaaminen järjestettiin Bolognassa 29.-30. marraskuuta. Bolognassa esiteltiin hyviä käytäntöjä erilaisista yrityksistä. Vieraat pääsivät tutustumaan jätehuoltokeskukseen, jossa on optiset lajittelijat, sekä meijeriin, joka kierrättää käyttövettä jäähdytyksessä.

Lisäksi kuultiin kierrätetystä muovista tehdyistä elintarvikepakkauksista, jätevesilietteestä tehdystä biohiilestä sekä yrityksestä, joka neuvoo esimerkiksi lähellä viimeistä käyttöpäivää olevien elintarvikkeiden ja lääkkeiden kierrätyksessä.

Bologna kuuluu Emilia-Romagnan alueeseen, joka on hyvä esimerkki kiertotalouden edistämisessä. Se on tähän mennessä ainoa alue Italiassa, jolla on alueellinen laki kiertotaloudesta lokakuulta 2015. Laissa asetetut tavoitteet ovat jopa EU:n vastaavia kunnianhimoisempia.

Eurooppalaisten alueiden tulee pyrkiä EU:n kiertotalouspaketin tavoitteisiin. CESME-tapaamisessa esittäytyneiden yritysten mielestä unionin ja alueen omien tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tämä vaatii kuitenkin yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta pk-yrityksillä olisi riittävät kannustimet kiertotalouden huomioimiseen liiketoiminnassa.

Bolognassa nostettiin esille alueen älykkään erikoistumisen strategia yhtenä apuvälineenä kiertotalouden kehittämisessä. Vastaava strategia löytyy myös Etelä-Pohjanmaalta. Tärkeää on myös tiedottaa sijoittajia ja rahoituksen tarvitsijoita eri vaihtoehdoista. Tarjolla on niin EU-tukea kuin markkinaehtoista lainaakin esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahastosta.

Nelivuotisessa CESME-hankkeessa on 10 partneria kuudesta EU-maasta. Projektin kokonaisbudjetti on 1,63 miljoonaa euroa, ja hanke saa osarahoitusta Interreg Europe -ohjelmasta. Etelä-Pohjanmaalle suunnitellaan hankkeen kansainvälistä tapaamista syyskuuksi 2017.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät