-2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Mitä maanteiden talvihoidosta on hyvä tietää?

Maanteiden talvihoito on ollut esillä viime aikoina vahvasti. Raskaan liikenteen huoli on koskenut hoidon ennakointia ja laatuvaatimusten täyttymistä.

Myös toisenlaista huolta on esiintynyt hoidon tasosta. Tämän vuoksi on syytä kertoa talvihoidon perusasioita, jotta ymmärrettäisiin, minkälaista talvihoidon tasoa on tilattu ja minkälaisin kriteerein.

MAINOS

Talvihoidon perusta on, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus saadaan varmistettua. Lumen auraamisen lisäksi talvista tiestöä pidetään kunnossa mm. suolaamalla tai hiekoittamalla tietä ja tasaamalla tien pintaa.

Käytännössä ei ole taloudellisesti mahdollista, että koko tiestöllä tehdään toimenpiteitä samanaikaisesti.

Kalustoa ei ole taloudellisesti mahdollista varata päivystämään suuria määriä esimerkiksi lumisateen varalle.

Vilkasliikenteiset tiet hoidetaan nopeammin, myös talvihoidon laadun osalta vaatimukset ovat niillä tiukempia. Tämän vuoksi maantiet on jaettu viiteen eri hoitoluokkaan.

Esimerkiksi III-hoitoluokan teillä suurin sallittu irtolumen syvyys on lumisateen aikana kymmenen senttiä ja aikaa on toimenpiteen suorittamiselle on kuusi tuntia. Sen sijaan Is -luokassa irtolunta saa olla sateen aikana enimmillään neljä senttiä ja irtolumi tulee olla aurattuna 2,5 tunnin aikana pois.

Tämän takia on ymmärrettävää, että alemmalla tiestöllä liikkuvista tuntuu, että tietä ei hoideta, vaikka työ hoidettaisiinkin laatuvaatimusten mukaisesti. Lunta pitää kuitenkin lähteä auraamaan silloin, kun puolet lumimäärästä on satanut, jotta lumen maksimisyvyys ei ylity aurauslenkin varrella.

Lumi- ja sohjokerrosten paksuuden lisäksi seurataan myös ajoradan liukkautta ja tasaisuutta. Samalla tavoin on näillekin ominaisuuksille olemassa jokaiselle hoitoluokalle omat vaatimuksensa. Vilkkaiden teiden liukkautta estetään suolaamalla, muilla teillä hiekoittamalla tai pintaa karhentamalla.

Hoitoluokassa Ib käytetään tilanteen mukaan joko hiekkaa tai suolaa. Tien suolaamisessa on tärkeää ennakointi, jotta voidaan estää tien pintaa muuttumasta liukkaaksi mahdollisimman pienellä suolamäärällä.

Suolaus on toimenpiteenä tarpeellinen, jotta vilkkaille teille saadaan mahdollisimman hyvä pito talviaikaankin.

Klikkaa kuvaa niin saat sen suuremmaksi!

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät