2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Alajärven valtuusto aloitteellisena

Alajärven kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessaan tiedokseen nipun uusia valtuustoaloitteita.

Keskustan valtuustoryhmän aloite koski kiirevastaanottoaikojen pidentämistä. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että terveyskeskuksen kiirevastaanottoaikoja pidennetään, koska nykyiset ajat eivät riitä asiakkaiden tarpeisiin ja vastaanotto ruuhkautuu.

MAINOS

Keskustan valtuustoryhmän toisessa aloitteessa aiheena oli uimahallin kuntosalin aukioloajat.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että selvitetään miten olisi mahdollista irrottaa kuntosalin aukioloajat uimahallin aukioloajoista.

Kolmannessa aloitteessa Keskustan valtuustoryhmä esittää Pirkkalanlahden ja Pikkujärven kokonaisvaltaista kunnostussuunnitelmaa. Pirkkalanlahdelle ja Pikkujärvelle pitää saada kokonaisvaltainen kunnostussuunnitelma. Nykyinen esisuunnitelma ei riitä järven osan kunnossapitämiseen.

Neljännessä aloitteessa Keskustan valtuustoryhmä puuttuu nuorison kokoontumismahdollisuuksiin.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että nuorisolle tarvitaan lisää kokoontumismahdollisuuksia Alajärvellä. Nuorisovintti on avoinna vain kahtena päivänä viikossa, myös Lehtimäellä nuorisotilat ovat avoinna kahtena päivänä viikossa iltaisin. Nuorisotiloille on saatava lisää aukioloaikoja.

Tarvetta lisää se, että ABC on nykyään K18 viikonloppuisin kello 18 jälkeen. Työntekijäresurssit on tutkittava ja järjestettävä niin, että saadaan mahdollisimman monta lisäiltaa nuorisotiloille.

Kaarina Paalijärven aloitteessa aiheena oli maaomistukset Pekkolassa sekä osayleiskaavan ja tiejärjestelyjen valmistelu.

Kaarina Paalijärvi ja viisi muuta aloitteen allekirjoittajaa esittävät, että kaupunki alkaa selvittämään maa-alueita, jotka kaupunki omistaa, samoin yhteismaaomistuksia Pekkolan alueella. Samalla varataan vuoden 2018 talousarvioon, että kaupunki alkaa valmistelemaan oikeusvaikutteista osayleiskaavaa ja sen mukaisia tiejärjestelyjä.

Kaarina Paalijärven toisen aloitteen aiheena oli Eskoon sosiaalipalvelujen hankesuunnitelma. Viitaten aikaisempiin selvityspyyntöihinsä asiassa Paalijärvi haluaa tuoda lisäselvitystä kyseiseen asiaan.

11.4.2016 saakka kaupungeilta ja kunnilta on pyydetty lausuntoja kyseisiin hankesuunnitteluihin. Alajärven kaupunki ei ole kuitenkaan lausunut mitään. Kyseessä oleva asia tulee tuoda seuraavaan valtuustoon lisäliitteineen.

Kaarina Paalijärven kolmas aloite koski asiakirjojen saamista seuraavaan hallituksen kokoukseen koskien urheiluhallin ilmanlaatua.

Paalijärvi toteaa, että hallitus teki valituksen urheiluhallia koskevasta terveystarkastajan päätöksestä. Hän kysyy, ketä valittiin selvityksen antajaksi? Mitä siinä on lausuttu? Kyseisestä asiasta on ensimmäinen vireillepano tullut 26.10.2015. Tammikuussa Arto Kuoppala on tehnyt kuntoarvion.

Urheiluhallista on pyydetty AVI:n lausunto. Mitä se pitää sisällään? Epäkohdat ja määräykset 11.5.2015. Mitä nämä pitää sisällään?

Jukka Pekka Matintupa kysyy aloitteessaan tehostetusta palveluasumisesta ja kotihoidosta.

Matintupa esittää, että kaupunginhallitus ottaa kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen aloitteesta tarkemmin ilmeneviä epäkohtia valmisteluun yhdessä perusturvalautakunnan kanssa ja tuo valtuustolle vielä ennen kesälomia esityksen asiantilan korjaamiseksi.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, sosiaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät käsittelivät aloitteessaan aihetta Kaartusenpuron kosteikosta monipuoliseksi virkistysalueeksi.

Valtuustoryhmät esittävät, että kaupunki aloittaa Kaartusenpuron kosteikkoalueen jatkosuunnittelun virkistysalueeksi.

Asiapykäliä

Aloitteiden lisäksi kokouksessa päätettiin muutamista asiapykälistä. Valtuusto merkitsi tiedokseen lisäselvitykset koskien vuoden 2015 arviointikertomusta ja siitä saatuja lautakuntien lisäselvityksiä.

Hyväksyttiin rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksujen indeksitarkistukset vuodelle 2017.

Valtuuston uuteen käsittelyyn tuotiin virheellisessä järjestyksessä syntynyt ns. purkurahakäsittely valtuuston marraskuisesta kokouksesta. Esityksenä oli päättää määrärahat alkuperäisen kaupunginhallituksen talousarvioesityksen mukaisesti.

Turo Kalliomaa ilmoitti uudistavansa marraskuussa tekemänsä esityksen kuitenkin siten, että koulukeskuksen rivitalojen purkuun varataan määräraha teknisen toimen valmistelemana lisämäärärahana. Jukka Kangastie ilmoitti kannattavansa Kalliomaan esitystä.

Kuisma Kujala esitti keskustan valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että asia palautetaan teknisen toimen valmisteluun, eikä määrärahaa tässä vaiheessa varata.

Jukka Joensuu esitti kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäesityksenä, että tekninen lautakunta valmistelee kiinteistöjen purkuun tarvittavan lisämäärärahan. Tämän jälkeen Jukka Joensuu esitti valtuustoryhmien puheenjohtajien välistä neuvottelutaukoa.

Turo Kalliomaa veti tämän jälkeen ensimmäisen esityksensä pois. Kalliomaa uudisti talousarviokokouksessa tekemänsä määrärahaesityksen, eli että koulukeskuksen rivitalojen purkuun varataan 70000 euroa. Jukka Kangastie ilmoitti kannattavansa Turo Kalliomaan esitystä.

Puheenjohtaja määräsi pidettäväksi neuvottelutauon. Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja esitti valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisenä ryhmäesityksenä, että asia päätetään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen Jukka Joensuu veti kokoomuksen ryhmäesityksen pois, Turo Kalliomaa veti oman esityksensä pois ja Kuisma Kujala veti keskustan ryhmäesityksen pois ja kaupunginhallituksen esitys hyväksyttiin.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä hyväksyttiin päätökseen toivomusponsi, jonka mukaan tekninen lautakunta valmistelee välittömästi lisämäärärahaesityksen Kaupinniemen rivitalojen ja saunarakennuksen purkamiseen tarvittavasta määrärahasta sekä mahdollisesta Touhulan purkamiseen tarvittavasta määrärahasta.

Teknisen lautakunnan tulee valmistella asia tämän kaupunginvaltuuston toimikauden aikana käsiteltäväksi.

Valtuusto päätti, että kaupunki ostaa Esa Jukantuvalta noin 5,61 hehtaarin suuruisen määräalan Juurikaskytö-nimisestä tilasta 60000 euron kauppahinnalla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät