-1.2 C
Alajärvi
keskiviikko 28.2.2024
MAINOS

Elävää maaseutumaisemaa

Taas tulee kesä – pusikoituuko maisemat, etsivätkö pölyttäjät turhaan niittykukkia? Maaseutuohjelmasta voit hakea ympäristösopimusta.

Tällä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon tarkoitetulla
sopimuksella voit hoitaa perinnebiotooppeja tai pellon ulkopuolista luonnonlaidunta. Tänä vuonna hakemuksesi tulee toimittaa alueelliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskukseen (ELY-keskukseen) 15.6.mennessä.

MAINOS

Monta hyvää samalla kertaa

Perinnemaisemat ovat osa maamme kulttuurihistoriaa ja sielunmaisemaa.

Ympäristösopimuksella tuetaan perinteisten luontotyyppien ja luonnonlaitumien hoitoa niittämällä, raivaamalla ja laiduntamalla. Näiden elinympäristöjen hoito ylläpitää aivan erityistä niittyjen ja laidunten lajistoa – kasveja, perhosia ja monia muita hyönteisiä!

Lisäksi laidunnus ja niitto avartavat maisemia ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Sokerina pohjalla – syömällä laiduntaen tuotettua lihaa hoidat maisemia, luontoa ja tuet maaseudun elinvoimaisuutta.

Perinnebiotooppi häviää hoidon puutteessa

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia elinympäristöjä, jotka ovat tuottaneet karjan talvirehun tai olleet laitumina.

Niitto- ja laiduntalouden aikaan niittyjä oli lähes kaksi miljoonaa hehtaaria. Alueiden tuottoa ja laajuutta on voitu lisätä mm. harventamalla puustoa tai suosimalla karjalle kelpaavaa kasvillisuutta.

Hoidon loppuminen tai perinteisistä hoitomenetelmistä luopuminen on johtanut kasvillisuuden muuttumiseen, lajiston köyhtymiseen ja lopulta luontotyypin häviämiseen. Nykyisin ympäristösopimuksella on hoidossa noin 30 000 hehtaaria.

Miten entiset niityt ja laitumet saadaan hoitoon?

Kohteen hoidosta tehdään ympäristösopimus, jonka liitteeksi tarvitaan hoitosuunnitelma. Jos sinulla on mielessäsi uusi kohde tai jo hoidossa olevan kohteen laajentaminen, kannattaa hakuehtojen täyttyminen ensin tarkistaa alueellisesta ELY-keskuksestasi.

ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksen hakemisessa. Kohteiden valintaan saat maksutta vinkkejä asiantuntijoilta maaseudun Neuvo 2020 tilaneuvonnan kautta, yhteystiedot ovat Maaseutuviraston (Mavi) neuvojarekisterissä.

Heiltä voit tilata myös maksullisen hoitosuunnitelman tai tehdä suunnitelman itse. Suomi.fi -verkkosivuilta voit tulostaa hakulomakkeet ja ohjeet niiden täyttämiseen. Hoitosuunnitelman sisällöt on listattu hakemuslomakkeen liitteessä ja ohjeita löytyy myös Mavin sivuilta.

Maksaako vaivaa?

Ympäristösopimuksessa maksetaan hoidosta kohteen pinta-alan mukaan: 450 euroa/hehtaari/vuosi.

Perinnebiotooppien osalta maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi arvioidulle kohteelle voi saada ympäristökorvausta 600 euroa/hehtaari.

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ennen ympäristösopimuksen tekemistä voi
kohteen alkukunnostukseen, raivaamiseen ja aitaamiseen saada ei-tuotannollisen investointituen korvausta.

Ympäristökorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014 – 2020.

Hoitomalleista käytäntöön

Voisiko teilläkin olla yhteinen laidun? Perinnebiotooppeja ja luonnonlaitumia voidaan vuokrata laitumeksi tai niitettäväksi ja toisaalta voidaan vuokrata eläimiä maisemanhoitotöihin.

Jos eläinten käsittely tuntuu haastavalta, voit hoitaa niittokohteita. Tarvitset vain niittoon sopivan
lautas- tai sorminiittokoneen tai talkooporukan niittämään käsipelillä.

Monilla luontoyhdistyksillä on ympäristösopimus niittokohteille. Tai, jos rantalaitumellasi on kunnostettavaa linnustollisesti sopivalla paikalla saattaa työ kiinnostaa lintuyhdistyksiä tai metsästyseuroja, joille koituvat kulut voit korvata ympäristökorvauksesta.

Katso lisää hoitomalleja Maisemat ruotuun (MARU) ja Härkää sarvista (HÄÄVI) hankkeiden julkaisuista.

Ehdota uutta perinnemaisemakohdetta ja seuraa tapahtumia!

Tiedossa on vain murto-osa käytössä olevista tai olleista perinnemaisemista. Maanomistajien ja kyläläisten tiedot kylän tai suvun perinteisistä niityistä tai laidunmaista voit ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostilla alueelliselle ELY-keskukselle.

Seuraa tapahtumia Twitterissä, sieltä löydät helposti ajankohtaisia tapahtumia ja uutisia asiasanoilla #perinnemaisema #kulttuurimaisema #ympäristösopimus #mknmaisema.

Facebook-ryhmiä maisemanhoidosta ja tuotteistamisesta kiinnostuneille löytyy mm. hakusanalla maisema.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät