0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Koulutyö ei jatku syksyllä Ylikylän koululla

Alajärven kaupungin Ylikylän koulun kuntoa on seurattu säännöllisesti rakennukseen joulukuussa 2013 tehdyn kuntoarvion jälkeen.

Marraskuussa 2014 rakennukseen tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus sisältäen materiaalinäytteet. Tulokset annettiin tammikuussa 2015. Kartoitustulokset sisälsivät analyysivastaukset Työterveyslaitokselta.

MAINOS

Rakennuksen seurantaan liittyvät kaksi sisäilmanäytettä on otettu tänä vuonna 22.2. ja 9.3. Ensimmäisestä näytteestä 9.3. saadun vastauksen perusteella sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ja mikrobipitoisuudet olivat koholla. Toisesta 9.3. otetusta näytteestä 24.3. saadut tulokset osoittivat, että sieni-itiöpitoisuuksia ei enää esiintynyt.

Ensimmäisen näytteen vastausten perusteella tilattiin kuitenkin rakenteiden kuntotutkimukset. 5.5. valmistuneen kuntotutkimuksen perusteella Ylikylän koulun rakenteissa on laajalti sellaisia vaurioita, jotka saattavat vaarantaa oppilaiden ja henkilöstön terveyttä.

Alajärven kaupungin sisäilmatyöryhmä on 10.5. käsitellyt saatuja vastauksia yhdessä terveysviranomaisen kanssa ja todennut, että koulu voi jatkaa toimintaansa lukuvuoden 2016−2017 loppuun saakka. Sekä terveystarkastaja, työterveyshoitaja että koulun rehtori ilmoittivat, ettei heille ole tullut ilmoituksia oppilaiden tai työntekijöiden oireiluista sisäilman vuoksi.

Lisäksi sisäilmatyöryhmässä tuotiin esille se, että rakenteissa olevat vauriot ovat laajalla alueella rakennuksen eri osissa, eikä lukuvuoden 2017−2018 koulutyötä tule aloittaa Ylikylän koulurakennuksessa ennen kuin voidaan varmistaa turvallinen toimintaympäristö.

Ylikylän koulun esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulunkäynti lukuvuonna 2017−2018 toteutuu seuraavasti.

Ylikylän esiopetuksen ja perusopetuksen 1.−5. -luokkien oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Paavolan koulu ja oppilaat integroidaan olemassa oleviin opetusryhmiin. 6. luokan oppilaista syntyvät kolme opetusryhmää ja tarvittava henkilökunta siirretään Järviseudun ammatti-instituutin tiloihin Alajärven koulukeskuksen kampukselle. Edellä mainitulla jaolla voidaan osoittaa riittävät tilat opetuksen sujuvaan järjestelyyn.

Ylikylässä suunniteltu yhdistetty Alakylän ja Myllykankaan esioppilaiden opetus järjestetään omassa ryhmässä Myllykankaan koululla. Tästä johtuen aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kartoitetaan uudelleen.
Toimenpiteillä ei ole ennakoitu olevan vaikutusta henkilöstön asemaan pl. toimipisteiden muutokset. Ylikylän koulun huoltajia on tiedotettu asiasta 11.5. pidetyssä tilaisuudessa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät