2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Hyvä keli ja pyörätieverkosto kannustavat suomalaista pyöräilemään

Keli on suomalaisten pyöräilyn määrään eniten vaikuttava tekijä. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista yli puolet pyöräilisi enemmän, jos säät olisivat pyöräilylle suotuisammat.

Lakiin kirjatulla pyöräilykypäräpykälällä ei ollut vaikutusta suomalaisten pyöräilyintoon.

MAINOS

Liikenneturva selvitti suomalaisten käsityksiä liikenteestä toukokuussa 2017 gallup-kyselyllä.

Vastanneista suomalaisista yli puolet kertoi sään olevan merkittävin omaan pyöräilyyn vaikuttava tekijä. Lähes neljä kymmenestä arvottivat myös pyörätieverkoston laajuutta ja kunnossapitoa. Käytössä olevan sähköavusteisen polkupyörän ja pyöräväylien talvikunnossapidon arveltiin lisäävän omaa pyöräilyä.

– Vastauksista näkyy se, että monelle ajatus esimerkiksi työmatkapyöräilystä tuntuu hyvältä ja tavoiteltavalta. Käytännössä arki ja mukavuustekijät tulevat kuitenkin tielle. Vaikka pyöräily koiranilmalla on joillekin vain asenne- ja pukeutumiskysymys, monelle se on myös kynnyskysymys, pohtii Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Lähes neljäsosa vastaajista kertoi vähentävänsä pyöräilyä, jos autoliikenteen määrä omilla pyöräreiteillä kasvaisi. Autoliikenteen nopeudet vaikuttaisivat kymmenesosan pyöräilymäärään. Lähes yhdeksän kymmenestä koki, ettei pyöräilykypäräpykälällä ole vaikutusta omaan pyöräilyyn. Sakkoseuraamus kypärän käyttämättömyydestä sen sijaan olisi reilulle viidesosalle pyöräilyä vähentävä tekijä.

– Väittämä siitä, että kypärälaki vähentäisi pyöräilyn määrää ei näytä ainakaan Suomessa pitävän paikkansa. Pyöräilyllä on erinomaisia kansanterveydellisiä etuja, mutta olennaista on myös huolehtia siitä, että tapaturmilla ei menetetä saavutettuja terveyshyötyjä.

– Turvallista pyöräilyä onkin edistettävä monin eri tavoin ja kypärän käytön tukeminen on yksi osa kokonaisuutta. Jos pyöräilijä joutuu onnettomuuteen, suojaa kypärä tehokkaasti päätä törmäyksissä ja kaatumisissa, myös pyörätiellä ja hiljaisella nopeudella, Kaistinen korostaa.

Suomessa on maailman paras pyöräilykypärälaki

Tieliikennelain kokonaisuudistuksessa on myös pyöräilykypärän käyttöä koskeva säännös tullut tarkasteltavaksi. Ensimmäisessä lakiluonnoksessa kypäräpykälä on jätetty pois.

Liikenneturva pitää tärkeänä, että myös uuteen tieliikennelakiin tulee pyöräilykypärän käyttöä koskeva pykälä, joka määrittelee selkeästi, että pyöräilijän on käytettävä kypärää. Pykälän tehostamista sanktioin Liikenneturva ei pidä ajankohtaisena.

– Suomessa on vaikutuksiltaan ainutlaatuisen hieno kypärälaki. Lakiin kirjoitettu sääntö vahvistaa kypärän käytön merkitystä turvallisuudelle ja sääntö sitouttaa ilman sanktioitakin. Monipuolisella viestinnällä ja koulutuksella voidaan vielä tukea sääntöä ja näin edelleen lisätä kypärän käyttöä. Yhdistelmä on saanut kypärän käyttöasteen selkeästi kasvamaan, Kaistinen iloitsee.

– Suomessa eri sektoreiden toteuttama liikenneturvallisuustyö on ensiluokkaista. Tästä nykyinen kypäräpykälä on yhtenä esimerkkinä, mistä muut maat voisivat ottaa oppia, Kaistinen muistuttaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät