0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Alajärven tuulivoimakaavat lainvoimaisiksi

Korkein hallinto-oikeus on 13.6.2017 tekemillään päätöksillä hylännyt valitukset, jotka kohdistuivat Vaasan hallinto-oikeuden 29.6.2015 tekemiin päätöksiin, joilla hallinto-oikeus oli hylännyt valitukset, jotka kohdistuivat Möksyn ja Louhukankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavoihin. Näin ollen Alajärven kaupunginvaltuuston kaavojen hyväksymistä koskevat päätökset tulevat lainvoimaisiksi. Hyväksytyn kaavan mukaan Alajärven alueelle on mahdollista rakentaa 42 modernia tuulivoimalaa. Tuulivoimapuistot toteuttaa Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy ja Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy.

Koska osayleiskaavoista tehtyjen valitusten käsittely oli vielä tuolloin kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa, lautakunta on myöntänyt tuulivoimaloiden rakennusluvat ehdollisina. Myönnetyt rakennusluvat ovat hyväksyttyjen osayleiskaavojen mukaisia. Myös rakennuslupapäätöksiin on haettu muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Toinen valituksista kohdistuu sekä Möksyn tuulivoimapuiston myönnettyihin rakennuslupiin (15 kpl) että Louhukankaan tuulivoimapuiston myönnettyihin rakennuslupiin (27 kpl). Toinen valituksista kohdistuu ainoastaan Möksyn tuulivoimapuiston myönnettyihin rakennuslupiin (15 kpl).

MAINOS

Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on 4.5.2017 päättänyt lausunnon antamisesta hallinto-oikeudelle rakennusluvista tehtyjen valitusten johdosta. Korkein hallinto-oikeus on aikaisemmassa päätöksessään katsonut valitusoikeuden/naapuruuden rajoittuvan asuinrakennusten osalta 1 kilometriin, loma-asuntojen osalta 1,5 kilometriin sekä metsätilojen osalta 0,4 kilometriin tuulivoimaloista. Lausunnossaan kaupunki katsoi, ettei suurimmalla osalla valittajista ole rakennusluvista valitusoikeutta lainkaan ja lopuilla vain tiettyjen omia kiinteistöjään lähimpänä sijaitsevien tuulivoimaloiden osalta. Seuraavaksi kaupunki odottaa hallinto-oikeuden päätöstä rakennuslupapäätöksistä tehdyistä valituksista.

Toimitusjohtaja Erkka Saario, Ilmatar Windpower Oyj:stä ei yllättynyt tuloksesta.

-Ilmattarelle KHO:n päätökset eivät tulleet yllätyksenä. KHO:n työskentely oli tehokasta, mutta kokonaisuutena on tietysti harmillista, että Alajärven kaupunginvaltuuston 26.1.2015 tekemä oikea ja hyvin perusteltu päätös sai lainvoiman vasta nyt. Uskoisimme, että myös Vaasan hallinto-oikeuden käsittely rakennuslupavalituksiin liittyen tehostuu näiden päätösten myötä.

-Hankkeiden toteutusaikataulua ei voida vielä lyödä lukkoon nykyisessä poliittisessa tilanteessa ja rakennuslupien ollessa vielä vailla lainvoimaa. Jo koetut ja mahdollisesti vielä jatkossa tulevat viivästymiset eivät tosin ole pelkästään negatiivinen asia vaan teknologian jatkuvan kehittymisen myötä myöhemmin pystytettävillä voimaloilla pystytään tuottamaan enemmän ja tehokkaammin päästötöntä uusiutuvaa energiaa myös Alajärvellä. Ilmattaren suunnitelmissa on toteuttaa Alajärven hankkeet ensi tilassa. Toivomme hankkeiden muilta osapuolilta kärsivällisyyttä, toteaa Saario.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät