0.7 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Kuiviketurvetta nousee sateesta huolimatta

Turveyrittäjänä Karstulan ja Soinin tuotantoalueilla toimiva Peat Trac Oy:n Jukka Mäki harmittelee sateista kesää. Elokuun alkuun mennessä yritys on päässyt polttoturpeiden tuotannossa noin puoleen tavoitteesta. Kuivikkeen nostoa sateet eivät kuitenkaan ole pahemmin haitanneet.

– Aikaisempiin vuosiin verrattuna sademäärät eivät ole olleet runsaita, mutta vettä on tullut tasaiseen tahtiin. Kuivikkeen osalta saamme tuotantotavoitteen täytettyä, sillä sen nostaminen ei vaadi yhtä pitkiä poutajaksoja, Mäki sanoo.

MAINOS

Mäki toimii Vapon pääurakoitsijana noin 350 hehtaarin tuotantoalueilla Kaijansuolla ja Matosuolla. Yritys työllistää kesäisin kymmenisen henkeä.

Turve kuivikkeeksi ja energian tuotantoon

Kaijansuolta nostettava jyrsinturve hyödynnetään pääasiassa energian tuotannossa Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Mänttä-Vilppulassa sijaitsevilla lämpö- ja voimalaitoksilla. Kaijansuon ja Matosuon kuiviketurpeet taas kuljetetaan suurimmaksi osaksi lähialueiden maatiloille, mutta kysyntää riittää myös kauempaa.

– Etenkin Matosuolta nostettava kuivike on niin hyvälaatuista, että se menee helposti kaupaksi. Lähitilojen isännät hakevat sitä myös itse suoraan nevalta.

Mäen mukaan elokuun pitäisi olla lähes sadeton, jotta polttoturpeen osalta päästäisiin edes kohtuulliseen tulokseen. Tänä vuonna tuotannon alkua hidasti kylmä ja routainen kevät.

– Tällä alalla kevät on ratkaisevaa aikaa, ja tänä vuonna sitä ei tullut käytännössä ollenkaan.

Toisinaan Mäki on nostanut turvetta vielä syyskuun puolella. Tuotannon kannalta parasta aikaa ovat kuitenkin kevät ja alkukesä, sillä loppukesästä yökasteet hidastavat maan kuivumista.

Alan tulevaisuus ei huoleta

Muutamasta huonosta turvekesästä huolimatta Mäki uskoo alan tulevaisuuteen. Tänä kesänä yritys operoikin uusilla, jopa kolme kertaa isommilla tuotantoalueilla kuin viime kesänä.

Noin kahdeksan vuotta alalla toiminut Mäki pitää turvetuotantoa hyvänä työllistäjänä etenkin sellaisilla alueilla, joissa muita töitä ei tahdo olla tarjolla.

– Soinin kaltaisilla pienillä paikkakunnilla monet nuoret löytävät usein ensimmäisen työpaikkansa turvesuolta. Turvetuotantoa kritisoidaan, mutta ala on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Yrittäjä kehottaakin ihmisiä tutustumaan paremmin turvetuotantoon ja alan uusiin menetelmiin.

– Vapo on investoinut paljon uusiin vesienkäsittelyjärjestelmiin. Nykyisin tuotantoalueilta lähtevät vedet on puhdistettu moneen kertaan esimerkiksi pintavalutuskenttien ja kosteikkojen avulla. Myös me yrittäjät tarkastamme vesienkäsittelyrakenteiden toiminnan vähintään kahden viikon välein.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät